RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Fyren, höst, standardfångst, 2017-09-20
Art Dsum Ssum Smv
GÄRDSMYG 5 3282
JÄRNSPARV 6 4584
RÖDHAKE 8 428950
RÖDSTJÄRT 1 129142
TALTRAST 1 1226
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 1 75160
GRANSÅNGARE 2 9816
KUNGSFÅGEL 1 51120
BOFINK 1 2729
SUMMA 26 16623694
9 arter (inkl. ev. hybrider).

Flommen, höst, standardfångst, 2017-09-20
Art Dsum Ssum Smv
STENSKVÄTTA 1 45
SÄVSÅNGARE 1 730562
RÖRSÅNGARE 1 10241843
PUNGMES 1 112
SÄVSPARV 1 7279
SUMMA 5 26533755
5 arter (inkl. ev. hybrider).

Övrig fångst, 2017-09-20
Art Dsum Ssum
ÄNGSPIPLÄRKA 1 4
SUMMA 1 412
1 art (eller hybrid).
 Bläddra