Återfynd
Ringmärkningens primära mål är att de ringmärkta fåglarna ska återfinnas. Med ett tillräckligt stort antal återfynd kan man kartlägga  häcknings- resp. övervintringsområden och flyttvägar samt hur dessa långsiktigt förändras t.ex pga. klimat, födotillgång m.m.

Innan du börjar...       Välj visningsordning för artlistan:  SYSTEMATISK (förinställt)  ALFABETISK

MÄRKDATA

Välj en art:
OBS. För några arter, t.ex. gransångare,
föreligger fynd av rasbestämda fåglar.
Val av artnamnet ger alla fynd inkl. de rasbestämda.

Ålder vid märktillfället. Välj en kategori (inget val: alla):
OBS. Få arter är märkta i stora antal som boungar.

Välj kön (förval: alla. OBS. En del arter kan inte könsbestämmas):
Alla  Hanar  Honor

Välj en tidsperiod:
År (ett eller flera, inget val=alla):    Månader (en eller flera, inget val=alla):
                                      

FYNDDATA

Välj en tidsperiod:
År (ett eller flera, inget val=alla):    Månader (en eller flera, inget val=alla):
                                      

Välj förfluten tid (mellan märk- och fynddatum):
T.ex. för att se fynd under samma säsong.
Ange antal dagar (Inget val: Alla fynd.):

Välj minsta avstånd (>10 km) (mellan märk- och fyndplats):
Inget val: Alla fynd minst 10 km från märkplatsen visas.

Visa fynden efter:
fyndmånad.  fyndomständigheter.  medelposition per årstid.
Fyndomständgheter: Olikfärgade ikoner för kontrollerade/frisläppta, skjutna/dödade, övr. människorelaterade dödsorsaker, "naturliga" dödsorsaker samt fynd utan närmare detaljer.
Medelposition per årstid: Beräknad på alla fynd med säkert fynddatum under resp. årstid.

   

Tack till Ringmärkningscentralen (dataleveranser m.m.) och till Kungl. Fysiografiska Sällskapet (Nils-Olof Berggrens Stiftelse), Lund (ekonomiskt stöd).
Publicerat 2011-05-26. Uppdateras minst en gång årligen, senast 2018-03-12. Copyright: Falsterbo Fågelstation.