RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Övrig fångst, 2017-11-20
Art Dsum Ssum
KUNGSFÅGEL 1 20
BOFINK 1 10
GRÅSISKA 2 340
DOMHERRE 4 4
SUMMA 8 946
4 arter (inkl. ev. hybrider).
 Bläddra