RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Fyren, höst, standardfångst, 2018-08-17
Art Dsum Ssum Smv
TRÄDPIPLÄRKA 1 1233
RÖDSTJÄRT 6 5016
RÖRSÅNGARE 1 339
HÄRMSÅNGARE 1 3024
ÄRTSÅNGARE 7 6038
TÖRNSÅNGARE 2 3922
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 1 1637
LÖVSÅNGARE 34 375391
GRÅ FLUGSNAPPARE 1 15
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 2 540
TÖRNSKATA 1 75
PILFINK 1 437
BOFINK 1 65
SUMMA 59 865770
13 arter (inkl. ev. hybrider).
Flommen, höst, standardfångst, 2018-08-17
Art Dsum Ssum Smv
BACKSVALA 3 7717
LADUSVALA 15 15150
GULÄRLA 4 119
RÖDSTJÄRT 1 20
BUSKSKVÄTTA 5 2116
SÄVSÅNGARE 18 320215
KÄRRSÅNGARE 3 15259
RÖRSÅNGARE 25 537774
HÄRMSÅNGARE 1 21
TÖRNSÅNGARE 3 6720
LÖVSÅNGARE 22 187230
BLÅMES 2 127
TÖRNSKATA 1 62
SUMMA 103 17191499
13 arter (inkl. ev. hybrider).
 Bläddra