RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Fyren, vår, standardfångst, 2019-05-25
Art Dsum Ssum Smv
HUSSVALA 1 70
TÖRNSÅNGARE 1 4944
LÖVSÅNGARE 2 5871118
STARE 1 1611
HÄMPLING 1 2112
SUMMA 6 39603513
5 arter (inkl. ev. hybrider).
 Bläddra