RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Fyren, höst, standardfångst, 2019-11-10
Art Dsum Ssum Smv
GÄRDSMYG 1 682663
KOLTRAST 3 9047
BLÅMES 1 1123987
PILFINK 3 18871
BOFINK 1 135201
STEGLITS 5 122
GRÖNSISKA 92 131590
GRÅSISKA 2 2636
SUMMA 108 760214424
8 arter (inkl. ev. hybrider).
 Bläddra