RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Fyren, vår, standardfångst, 2019-03-22
Art Dsum Ssum Smv
GÄRDSMYG 2 51
JÄRNSPARV 1 21
RÖDHAKE 8 102
KOLTRAST 9 113
TALTRAST 5 50
KUNGSFÅGEL 1 12
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1 10
STJÄRTMES 1 10
BLÅMES 1 21
TALGOXE 1 35
PILFINK 1 10
BOFINK 2 22
GRÖNFINK 2 20
GRÖNSISKA 10 181
DOMHERRE 1 10
GULSPARV 1 10
SUMMA 47 6620
16 arter (inkl. ev. hybrider).
 Bläddra