RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Pullmärkning, 2019-07-03
Art Dsum Ssum
SMÅTÄRNA 4 4
SUMMA 4 154
1 art (eller hybrid).
Övrig fångst, 2019-07-03
Art Dsum Ssum
SÄDESÄRLA 2 2
HÄRMSÅNGARE 1 4
TALGOXE 1 2
SUMMA 4 19
3 arter (inkl. ev. hybrider).
 Bläddra