RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Övrig fångst, 2018-12-17
Art Dsum Ssum
HORNUGGLA 1 36
SUMMA 1 611
1 art (eller hybrid).
 Bläddra