RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Övrig fångst, 2019-11-30
Art Dsum Ssum
HORNUGGLA 3 40
SUMMA 3 388
1 art (eller hybrid).
 Bläddra