RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Övrig fångst, 2018-11-18
Art Dsum Ssum
TORNFALK 1 1
BLÅMES 12 84
PILFINK 1 1
SUMMA 14 610
3 arter (inkl. ev. hybrider).
 Bläddra