RINGMÄRKNING IDAG eller närmast föreg. fångstdag:

Fyren, höst, standardfångst, 2019-09-17
Art Dsum Ssum Smv
SPARVHÖK 2 118
RÖDHAKE 2 344797
STENSKVÄTTA 1 18
MINDRE FLUGSNAPPARE 1 73
PILFINK 1 6511
BOFINK 1 1023
SUMMA 8 16693269
6 arter (inkl. ev. hybrider).
 Bläddra