RINGMÄRKNING - SÄSONGSSUMMOR
inkl. dagssummor för alla arter under säsongen.

Välj en säsong:
Fyren, vår, 21 mars-10 juni.
Fyren, höst, 21 juli-10 november.
Flommen, höst, 21 juli-30 september.
Övrig fångst, hela året.
Pullmärkning.
Välj ett årtal (fr.o.m. 1980):