Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2014.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

ÄGRETTHÄGER  Egretta alba Antal fynd: 39.  Antal individer: 71.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1966-10-05 1966-10-06 1   rastande Skanörs revlar & Flommen 1 1    FF-66
1984-07-19 1   rastande Flommen 2 2    VF 45:63
1989-04-26 1   rastande Skanör 3 3    FiSk-89
1992-08-08 1   sträckande Skanörs ljung 4 4     FiSk-92
1996-09-14 1996-10-06 1   rastande Ängsnäset, Skanörs hamnväg & N 5 5     FiSk-96
2006-09-26 3   rastande Gyeholmen, Skanör 6 8    FiSk-06, FF-06
2006-09-27 2006-09-28 1   Nabben, Flommen & Ängsnäset 6 8    FiSk-06, FF-06
2007-05-12 2007-05-18 1   Ängsnäset & Nabben 7 9    FiSk-07
2008-09-12 3   sträckande Nabben 8 12    NK-08, Svalan
2008-09-16 1   sträckförsök Nabben 9 13    NK-08, Svalan
2008-09-21 2   sträckande Nabben 10 15    NK-08, Svalan
2009-09-30 1   sträckande Nabben 11 16    NK-09
2009-10-12 1   sträckande Falsterbo fyr och Nabben 12 17    NK-09
2010-05-07 2010-05-10 1   rastande Falsterbohalvön 13 18    FiSk-10
2010-06-05 2010-06-10 3   rastande Bakdjupet 14 21    FiSk-10
2010-08-27 3   sträckande Nabben 15 24    FiSk-10
2010-10-09 1   sträckande Nabben 16 25    FiSk-10
2010-11-21 2010-11-22 2   rastande Ängsnäsets lagun 17 27    FiSk-10
2011-04-09 1   sträckande Bakdjupet 18 28    Svalan, Rrk Sk
2011-06-29 1   rastande Flommen 19 29    Svalan, Rrk Sk
2011-09-03 2011-09-11 1   rastande Falsterbohalvön 20 30    Svalan, Rrk Sk
2011-10-30 1   sträckande Nabben 21 31    Svalan, Rrk Sk
2013-04-24 1   sträckande Knävången 22 32    Svalan, Rrk Sk
2013-05-05 1   rastande Skanörs revlar & Knösen 23 33    Svalan, Rrk Sk
2013-08-14 1   sträckförsök Nabben 24 34    Svalan, Rrk Sk
2013-09-08 4   sträckande Falsterbohalvön 25 38    Svalan, Rrk Sk
2013-10-12 3   sträckande Nabben 26 41    Svalan, Rrk Sk
2013-11-07 2   sträckande Nabben 27 43    Svalan, Rrk Sk
2014-04-30 1   rastande Måkläppen 28 44    Artportalen, Rrk Sk
2014-08-14 2   sträckande Nabben 29 46    Artportalen, Rrk Sk
2014-09-01 1   sträckande Nabben 30 47    Artportalen, Rrk Sk
2014-09-02 2014-09-08 1   rastande Ängsnäset 31 48    Artportalen, Rrk Sk
2014-09-24 2014-09-26 1   Skanörs ljung, Skanör & Nabben 32 49     Artportalen, Rrk Sk
2014-10-01 11   sträckande Nabben 33 60     Artportalen, Rrk Sk
2014-10-01 2   sträckande Nabben 34 62     Artportalen, Rrk Sk
2014-10-01 1   sträckande Nabben 35 63     Artportalen, Rrk Sk
2014-10-04 1   sträckande Nabben 36 64    Artportalen, Rrk Sk
2014-10-05 3   sträckande Nabben 37 67     Artportalen, Rrk Sk
2014-10-05 3   sträckande Nabben 38 70     Artportalen, Rrk Sk
2014-10-06 1   rastande Skanörs hamnväg 39 71    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 22:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.