Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2014.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

VIT STORK  Ciconia ciconia Antal fynd: 115.  Antal individer: 503.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1957-06-28 1   Falsterbo 1 1    VF 20:237
1957-09-17 6   Falsterbo 2 7    VF 20:237
1964-04-13 1   Falsterbo fyr 3 8    FF-65
1965-06-26 1   Skanörs ljung 4 9    FF-65
1968-07-02 1   Skanörs ljung 5 10    FF-68
1968-09-11 1   Skanörs ljung 6 11    FF-68
1971-04-20 1   Falsterbo golfbana 7 12    FF-71
1974-10-11 1974-10-16 1   rastande Flommen 8 13    FF-74
1975-07-28 1975-08-04 1   rastande Skanörs ljung 9 14    FF-75
1976-06-24 1   sträckande Falsterbo 10 15    FiSk-76
1976-08-08 1   Skanörs ljung 11 16    FiSk-76
1977-08-07 2   Skanörs ljung 12 18    FiSk-77
1978-06-16 4   Skanörs hamn 13 22    FF-78
1980-04-26 1   Falsterbo 14 23    FiSk-80
1980-06-07 2   Falsterbo 15 25    FiSk-80
1981-08-05 1   Skanörs ljung 16 26    FiSk-81
1982-07-18 2   Skanörs ljung 17 28    FF-82
1982-08-15 1   Skanörs ljung 18 29    FiSk-82
1982-09-29 1   sträckande Nabben 19 30    FiSk-82
1985-05-28 1985-05-29 1   rastande Falsterbo vång 20 31    FiSk-85
1985-06-19 1   sträckande Nabben 21 32    FiSk-85
1985-09-23 1   sträckande Falsterbokanalen och Skanörs l 22 33    FiSk-85
1986-06-22 2   Skanörs ljung 23 35    FiSk-86
1989-05-01 2   Skanör 24 37    FiSk-89
1991-06-20 1   Skanörs ljung 25 38    FiSk-91
1992-04-09 1   sträckande Falsterbo fyr 26 39    FiSk-92
1992-04-21 1   sträckande Nabben 27 40    FiSk-92
1992-08-07 1   Skanörs ljung 28 41    FiSk-92
1993-03-13 1993-03-14 1   rastande Skanör 29 42    FiSk-93
1993-08-14 6   sträckförsök Falsterbokanalen 30 48    FiSk-93
1993-08-26 1993-08-27 18   sträckförsök Falsterbo 31 60    FiSk-93
1993-08-28 1993-09-04 1   sträckförsök Falsterbo 31 60    FiSk-93
1994-08-09 2   sträckförsök Falsterbopark 32 62    FiSk-94
1994-08-23 9   sträckförsök Falsterbokanalen och Skanörs l 33 71     FiSk-94
1994-08-31 11   Falsterbokanalen 33 71     FiSk-94
1994-09-14 9   sträckförsök Falsterbokanalen 33 71    FiSk-94
1994-09-25 2   sträckande Falsterbo fyr 34 73    FiSk-94
1996-04-27 1   sträckande Nabben 35 74    FiSk-96
1996-04-28 4   sträckande Skanörs ljung 36 78    FiSk-96
1996-08-06 3   Falsterbokanalen och Skanörs l 37 81    FiSk-96
1996-08-16 10   sträckförsök Falsterbokanalen 38 91    FiSk-96
1996-09-04 12   sträckande Nabben 38 93    FiSk-96
1996-12-30 1996-12-31 7   rastande Skanör 39 100    FiSk-96
1997-01-01 1   Ängsnäset 39 100    FF-97
1997-03-27 1   Skanörs ljung 40 101    FF-97
1997-08-15 5   Falsterbokanalen 41 106     FiSk-97
1997-10-15 1   sträckande Nabben 42 107    FF-97
1998-08-09 1   sträckande Nabben 43 108    FiSk-98
1998-08-27 1   sträckförsök Falsterbokanalen 44 109    FiSk-98
1999-06-03 1   Skanörs ljung 45 110    FiSk-99
1999-09-10 3   sträckförsök Falsterbo 46 113    FiSk-99
2000-07-16 2   Falsterbo 47 115    Svalan
2000-08-25 9   sträckande Ängsnäset 48 124    FF-00
2001-03-29 1   sträckande Falsterbo 49 125    FiSk-01
2001-05-21 5   Falsterbo 50 130    Svalan
2001-06-09 1   sträckande Falsterbo 51 131    FiSk-01
2002-09-18 15   sträckande Nabben 52 146    FiSk-02
2002-12-17 5   Falsterbo fyr 53 151    FF-02
2003-05-10 1   Skanörs ljung 54 152    Svalan
2003-06-17 6   Skanörs ljung 55 158    FF-03
2003-08-04 1   sträckande Nabben 56 159    NK-03
2004-06-01 1   Falsterbo + Skanör 57 160    FF-04
2004-07-30 1   Falsterbo + Skanör 58 161    FF-04
2004-10-09 11   sträckförsök Skanörs ljung 59 172    FF-04
2005-05-14 2   Falsterbokanalen 60 174     VeX
2005-08-05 2005-08-06 1   sträckande Nabben 61 175    NK-05, FF-05
2005-09-17 1   Falsterbokanalen 62 176     VeX
2005-10-24 1   sträckförsök Falsterbokanalen 63 177    VeX
2005-11-19 1   sträckande Nabben 64 178    NK-05
2006-04-16 2006-04-22 1   Falsterbo & Skanörs borgruin 65 179    VeX, FF-06
2006-05-08 1   Falsterbo samhälle 66 180    FF-06
2006-05-12 1   sträckande Nabben 66 180    FiSk-06, FF-06
2006-07-03 1   rastande Skanörs vångar 67 181    FF-06, VeX
2006-07-26 5   sträckförsök Skanörs ljung 68 186    FF-06, VeX
2006-11-03 2   sträckande Nabben 69 188    NK-06
2007-03-22 2007-03-26 1   sträckande Falsterbonäset 70 189    Svalan, VeX, FF-07
2007-05-20 1   sträckförsök Skanörs ljung 71 191    Svalan, VeX
2007-05-25 8   sträckförsök Skanörs ljung 72 199    Svalan, VeX
2007-06-05 2   rastande Skanörs ljung 73 201    Svalan, VeX
2007-08-25 2007-08-26 3   sträckförsök Falsterbokanalen 74 204    Svalan
2007-09-05 2   sträckande Falsterbokanalen 75 206    Svalan
2007-09-13 2   sträckförsök Falsterbokanalen 76 208    Svalan
2007-11-04 5   sträckförsök Falsterbohalvön 77 213    Svalan
2008-08-31 12   sträckande Nabben 78 225    NK-08
2008-09-19 8   sträckande Falsterbohalvön 79 233    Svalan
2009-09-13 1   sträckande Falsterbo 80 234    NK-09, Svalan
2010-08-04 2   sträckande Nabben 81 236    NK-10, Svalan
2010-08-27 22   sträckande Falsterbohalvön 82 258    NK-10, Svalan
2010-09-22 9   sträckande Falsterbohalvön 83 267    NK-10, Svalan
2010-10-17 4   sträckande Falsterbohalvön 84 271    NK-10, Svalan
2011-04-25 1   sträckande Ljunghusen 85 272    Svalan
2011-06-03 1   sträckande Falsterbo stadspark 86 273    Svalan
2011-06-04 1   sträckande Nabben 87 274    Svalan
2011-08-23 5   sträckförsök Falsterbokanalen 88 279    Svalan
2011-09-01 18   sträckande Falsterbohalvön 89 297    NK-11
2011-09-11 2011-09-16 1   sträckande Falsterbohalvön 90 298    NK-11, Svalan
2011-12-08 1   Ängsnäset & Falsterbo samhälle 91 299    Svalan
2012-05-20 2   Falsterbohalvön 92 301    Svalan
2012-09-01 2012-09-03 10   sträckförsök Falsterbohalvön 93 311    Svalan
2012-09-13 25   sträckande Falsterbohalvön 94 336    NK-12
2012-09-13 11   sträckande Falsterbohalvön 95 347    NK-12
2012-09-13 1   sträckande Falsterbohalvön 96 348    NK-12
2012-10-11 22   sträckande Nabben 97 370    NK-12
2012-10-11 4   sträckande Nabben 98 374    NK-12
2013-05-04 1   sträckande Nabben 99 375    Svalan
2013-05-25 1   sträckförsök Falsterbohalvön 100 376    Svalan
2013-07-20 2013-07-23 2   sträckförsök Falsterbohalvön 101 378    Svalan
2013-07-26 4   sträckande Falsterbokanalen 102 382    Svalan
2013-08-05 73   sträckande Falsterbohalvön 103 455    NK-13, Svalan
2013-08-07 17   sträckande Falsterbohalvön 104 472    NK-13, Svalan
2013-08-19 2013-09-20 5   sträckförsök Falsterbohalvön 105 477     Svalan
2013-09-27 1   sträckande Falsterbokanalen 106 478    Svalan
2014-03-26 1   rastande Skanörs vångar 107 479    Artportalen
2014-06-06 2   Falsterbokanalen 108 481    Artportalen
2014-08-23 1   sträckförsök Falsterbohalvön 109 482    Artportalen
2014-08-27 5   sträckande Falsterbohalvön 110 487    Artportalen, NK-14
2014-08-27 5   sträckförsök Falsterbohalvön 111 492    Artportalen
2014-08-29 4   sträckförsök Skanörs vångar 112 496    Artportalen
2014-09-03 1   sträckande Falsterbokanalen 113 497    Artportalen
2014-09-23 5   sträckförsök Falsterbohalvön 114 502    Artportalen
2014-09-23 1   sträckande Nabben 115 503    Artportalen, NK-14

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 22:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.