Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2014.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

STÄPPHÖK  Circus macrourus Antal fynd: 213.  Antal individer: 213.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1952-09-07 1   ad Falsterbo 1 1    VF 16:99
1952-09-13 1   2k+ Falsterbo 2 2    VF 16:99
1954-09-01 1   ad Falsterbo 3 3    VF 17:310
1964-09-02 1   ad Falsterbo 4 4    VF 26:258
1974-09-21 1   1k sträckande Falsterbo 5 5    Rk
1974-10-01 1   1k sträckande Falsterbo 6 6    Rk
1981-09-07 1   ad Skanörs ljung 7 7    VF 41:396
1981-09-30 1   ad Falsterbokanalen 8 8    VF 41:396
1983-09-20 1   1k Skanörs ljung 9 9    VF 43:540
1984-08-21 1984-08-24 1   1k Skanörs ljung 10 10    VF 46:326
1986-09-15 1   ad Falsterbo fyr 11 11    VF 46:446
1988-08-21 1   Falsterbo 12 12    VF 49:469
1990-08-28 1   ad Kolabacken 13 13    VF 50:19
1990-09-01 1   1k Nabben 14 14    VF 50:19
1990-09-10 1   1k Falsterbo park 16 16    VF 50:19
1990-09-10 1   ad Falsterbo fyr 15 15    VF 50:19
1991-05-10 1   ad Haga, Skanör 17 17    VF 51:20
1991-08-14 1   ad Skanörs ljung 18 18    Fågelåret-92
1992-08-30 1   2k Nabben 19 19    Fågelåret-92
1992-09-11 1   Nabben 20 20    Fågelåret-92
1992-09-15 1992-09-16 1   ad Falsterbokanalen & Nabben 21 21    Fågelåret-92
1993-05-24 1   ad Skanörs ljung 22 22    Fågelåret-93
1994-09-18 1   ad Kolabacken 23 23    Fågelåret-94
1995-09-18 1   2k Nabben 24 24    Fågelåret-95
1999-09-11 1   1k Nabben 25 25    Fågelåret-99
1999-09-26 1   1k Nabben 26 26    Fågelåret-99
1999-12-16 2000-01-04 1   1k Flommen & Nabben 27 27    Fågelåret-99/00
2000-07-29 1   Skanörs ljung 28 28    Fågelåret-00
2000-09-15 1   1k Falsterbo fyr 29 29    Fågelåret-00
2001-08-31 1   1k sträckande Nabben 30 30    Fågelåret-01
2001-09-04 1   1k sträckande Nabben 31 31    Fågelåret-01
2001-09-05 1   1k sträckande Nabben 32 32    Fågelåret-01
2001-09-15 1   1k sträckande Nabben 33 33    Fågelåret-01
2001-09-16 1   1k sträckande Falsterbokanalen & Skanörs lju 34 34    Fågelåret-01
2001-09-17 1   ad sträckande Nabben 35 35    Fågelåret-01
2001-09-19 1   1k sträckande Nabben 36 36    Fågelåret-01
2001-09-20 2001-09-21 1   1k Skanörs ljung & Nabben 37 37    Fågelåret-01
2001-09-21 1   1k sträckande Nabben 38 38    Fågelåret-01
2001-09-22 2001-10-06 1   1k Skanörs ljung & Nabben 39 39    Fågelåret-01
2001-09-23 1   1k sträckförsök Nabben 40 40     Fågelåret-01
2002-08-29 2   sträckande Nabben 42 42    Fågelåret-02
2002-08-29 2   sträckande Nabben 44 44    Fågelåret-02
2002-09-02 1   sträckande Nabben 45 45    Fågelåret-02
2002-09-03 1   1k sträckande Nabben 46 46    Fågelåret-02
2002-09-13 1   1k sträckande Nabben 47 47    Fågelåret-02
2002-09-14 1   1k sträckande Nabben 48 48    Fågelåret-02
2002-09-27 1   3k sträckande Nabben 49 49    Fågelåret-02
2002-10-21 1   1k sträckande Nabben 50 50    Fågelåret-02
2003-07-24 1   ad Falsterbo fyr 51 51    Fågelåret-03
2003-09-14 1   1k Skanörs ljung 52 52    Fågelåret-03
2003-09-17 1   1k sträckande Nabben 53 53    Fågelåret-03
2003-09-20 1   2k sträckande Nabben 54 54    Fågelåret-03
2003-09-26 1   3k sträckande Nabben 55 55    Fågelåret-03
2003-09-30 2   3k sträckande Nabben 57 57    Fågelåret-03
2004-08-24 1   1k sträckande Nabben 59 59    Fågelåret-04
2004-09-02 1   1k sträckande Nabben 60 60    Fågelåret-04
2004-09-04 1   2k+ sträckande Nabben 61 61    Fågelåret-04
2004-09-04 1   ad sträckande Falsterbonäset 62 62    Fågelåret-04
2004-09-04 1   1k sträckande Nabben 63 63    Fågelåret-04
2004-09-08 1   3k sträckande Nabben 64 64    Fågelåret-04
2004-09-10 2004-10-12 1   1k Skanörs ljung & Knösen 65 65    Fågelåret-04
2004-09-10 1   1k Knösen 66 66    Fågelåret-04
2004-09-16 1   ad sträckande Kolabacken 68 68    Fågelåret-04
2004-09-16 1   1k sträckande Skanörs hamn & Nabben 67 67    Fågelåret-04
2004-09-20 1   3k sträckande Nabben 69 69    Fågelåret-04
2004-09-25 1   1k sträckande Nabben 70 70    Fågelåret-04
2005-08-30 1   2k sträckande Nabben 71 71    Fågelåret-05
2005-09-01 1   2k sträckande Nabben 72 72    Fågelåret-05
2005-09-05 2005-09-06 1   2k Falsterbonäset 73 73    Fågelåret-05
2005-09-17 1   3k sträckande Skanörs ljung & Nabben 74 74    Fågelåret-05
2005-10-05 1   2k sträckande Skanörs ljung 75 75    Fågelåret-05
2006-05-11 1   2k sträckande Knösen 76 76    FiSk-06
2006-05-17 2006-05-19 1   3k rastande Måkläppen, Nabben, Flommen 77 77    VeX, FF-06, FiSk-06
2006-08-26 1   1k sträckande Falsterbonäset 78 78    FiSk-06
2006-09-02 1   1k sträckande Ängsnäset & Nabben 79 79    FiSk-06
2006-09-10 1   1k sträckande Falsterbokanalen + Skanörs ham 80 80    FiSk-06
2006-09-10 1   ad sträckande Falsterbokanalen 81 81    FiSk-06
2006-10-01 1   2k sträckande Falsterbo 82 82    FiSk-06
2007-09-06 1   1k sträckande Nabben 83 83    FiSk-07
2007-09-12 1   2k sträckande Nabben 84 84    FiSk-07
2007-09-19 1   ad sträckande Nabben 85 85    FiSk-07
2007-10-13 1   1k sträckande Falsterbo fyr 86 86    FiSk-07
2008-08-30 1   ad sträckande Skanörs ljung 87 87    FiSk-08
2008-09-25 1   1k sträckförsök Falsterbo 88 88    FiSk-08
2009-09-08 1   1k sträckande Falsterbonäset 89 89    FiSk-09
2009-09-13 1   1k sträckande Nabben 90 90    FiSk-09
2009-09-15 1   1k sträckande Falsterbonäset 91 91    FiSk-09
2009-09-19 1   1k sträckande Nabben 92 92    FiSk-09
2010-06-04 1   ad sträckförsök Nabben och Skanörs ljung 93 93    FiSk-10
2010-08-20 1   1k sträckande Nabben 94 94    FiSk-10
2010-08-23 1   2k+ sträckande Nabben 95 95    FiSk-10
2010-08-28 1   1k sträckande Nabben 96 96    FiSk-10
2010-08-31 2010-09-01 1   ad sträckande Nabben 97 97    FiSk-10
2010-09-08 1   2k sträckande Nabben 98 98    FiSk-10
2010-09-20 1   1k sträckande Nabben 99 99    FiSk-10
2010-09-21 1   1k sträckande Nabben 100 100    FiSk-10
2010-09-22 1   1k sträckande Nabben 101 101    FiSk-10
2011-08-31 2011-09-27 46   sträckande Falsterbohalvön 147 147     FiSk-11
2012-04-15 2012-10-01 34   Falsterbohalvön 181 181     Svalan, Rrk Sk
2013-05-27 2013-10-23 16   Falsterbohalvön 197 197     Svalan, Rrk Sk
2014-08-27 2014-10-13 16   Falsterbohalvön 213 213     Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 22:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.