Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2014.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA  Saxicola rubicola Antal fynd: 48.  Antal individer: 75.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1966-05-29 1966-05-30 1   Falsterbo fyr 1 1    FF-66
1970-04-13 1   Flommen 2 2    VF 31:57, FF-70
1972-05-11 1   Kolabacken 3 3    FF-72
1976-09-12 1976-09-14 1   1k Falsterbo 4 4    VF 46:322
1976-11-05 1   Kålhagen 5 5    FiSk-92
1989-03-27 1989-03-29 1   Skanörs hamn 6 6    FiSk-89
1989-06-03 1   2k Knösen 7 7    FiSk-89
1994-11-07 1   1k Knösen 8 8    FiSk-94
1995-04-21 1   2k Nabben 9 9    FiSk-95
1995-04-25 1   ad Slusan, Skanör 10 10    FiSk-95
2000-03-27 2000-03-28 1   Flommen 11 11    FiSk-00
2000-04-19 1   Knösen 12 12    FiSk-00
2002-01-30 1   Ljunghusens golfbana 13 13    FiSk-02
2006-08-04 2006-10-22 4   häckande Skyttsi hage, Skanörs ljung 14 17     FiSk-06
2006-08-04 2006-09-09 1   2k+ rastande Skyttsi hage, Skanörs ljung 15 18     FiSk-06
2007-03-16 2006-09-05 5   häckande Skyttsi hage, Skanörs ljung 16 23     FiSk-07
2007-04-01 2006-05-06 4   häckande SW-hörnet, Skanörs ljung 17 27     FiSk-07
2007-04-02 1   rastande Flommen 18 28     FiSk-07
2008-03-03 1   rastande Skanörs kyrka 19 29     FiSk-08
2008-03-28 1   rastande Skyttsi hage, Skanörs ljung 20 30     FiSk-08
2008-03-29 1   rastande Nabben 21 31     FiSk-08
2008-04-04 1   rastande Banvallen, Skanör 22 32     FiSk-08
2008-04-30 1   rastande Knösen 23 33     FiSk-08
2008-05-03 2008-09-27 10   häckande Höll, Skanörs fd. soptipp 24 43     FiSk-08
2009-04-08 2009-06-10 1   rastande Höll, Skanörs fd. soptipp 25 44     FiSk-09
2009-04-12 2009-04-13 1   rastande Skanörs ljung 26 45     FiSk-09
2009-05-02 2009-05-03 1   rastande Nabben 27 46     FiSk-09
2010-03-22 1   rastande Banvallen 28 47     FiSk-10
2010-03-23 1   rastande Flommen 29 48     FiSk-10
2010-04-02 1   rastande Kolabacken 30 49     FiSk-10
2010-04-04 1   rastande Norra Ålasjön 31 50     FiSk-10
2010-04-25 1   rastande Hovbacken/Bakdjupet 32 51     FiSk-10
2011-04-09 1   Banvallen, Ljunghusen 33 52    FiSk-11
2011-04-10 2011-08-09 2   2k Skanörs ljung 35 54    FiSk-11
2011-04-11 2011-04-16 1   Ljunghusens golfbana 36 55    FiSk-11
2011-05-27 2011-08-09 6   häckande Fd. skjutfältet (Lv4) 37 61     FiSk-11
2012-03-19 1   Skanörs ljung 38 62    Svalan, Rrk Sk
2012-04-11 1   rastande Knösen 39 63    Svalan, Rrk Sk
2012-04-16 2012-04-18 1   2k Banvallen, Ljunghusen 40 64    Svalan, Rrk Sk
2012-04-22 2012-06-17 1   2k Skanörs ljung 41 65     Svalan, Rrk Sk
2012-05-26 1   2k+ rastande Nabben 42 66    Svalan, Rrk Sk
2012-10-22 1   1k rastande Nabben 43 67    Svalan, Rrk Sk
2013-04-16 1   rastande Knösen 44 68    Svalan, Rrk Sk
2013-04-24 1   rastande Kolabacken 45 69    Svalan, Rrk Sk
2013-04-27 1   rastande Falsterbo fyr 46 70    Svalan, Rrk Sk
2013-05-09 2013-10-18 4   häckande Höll, Skanörs fd. soptipp 47 74    Svalan, Rrk Sk
2013-08-13 2013-08-17 1   1k rastande Nabben och Falsterbo fyr 47 74    Svalan, Rrk Sk
2013-11-08 1   1k rastande Falsterbokanalen 48 75    Svalan, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 22:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.