Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2014.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

TAIGASÅNGARE  Phylloscopus inornatus Antal fynd: 75.  Antal individer: 78.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1965-09-30 1   ringmärktes Falsterbo fyr 1 1    FF-65
1967-10-07 1   ringmärktes Falsterbo fyr 2 2    G. Roos
1967-10-10 1   ringmärktes Falsterbo fyr 3 3    G. Roos
1967-10-11 1   ringmärktes Falsterbo fyr 4 4    G. Roos
1975-10-03 1   ringmärktes Falsterbo fyr 5 5    FiSk-75
1977-10-09 1   rastande Falsterbo fyr 6 6    FiSk-77
1980-10-24 1980-10-25 1   rastande Falsterbokanalen 7 7    FiSk-80
1981-10-01 1981-10-02 1   rastande Falsterbo fyr 8 8    FiSk-81
1981-10-06 1   ringmärktes Ljunghusen 9 9    FiSk-81
1981-10-19 1   ringmärktes Falsterbo fyr 10 10    FiSk-81
1982-10-13 1   ringmärktes Falsterbo fyr 11 11    FiSk-82
1982-10-28 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 12 12    FiSk-82
1983-10-01 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 13 13    FiSk-83
1984-09-29 1   rastande Ljunghusen 14 14    FiSk-86
1984-10-03 1   rastande Falsterbo 15 15    FiSk-84
1984-10-06 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 16 16    FiSk-84
1985-09-19 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 17 17    FiSk-84
1985-09-30 1   ringmärktes Ljunghusen 18 18    FiSk-86
1985-10-11 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 19 19    FiSk-85
1986-10-07 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 20 20    FiSk-86
1986-10-09 1   ringmärktes Ljunghusen 21 21    FiSk-86
1987-10-17 1   rastande Falsterbo fyr 22 22    FiSk-87
1988-10-01 1988-10-02 1   rastande Falsterbo & Nabben 23 23    FiSk-88
1988-10-04 1988-10-05 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 24 24    FiSk-88
1988-10-16 1   rastande Knösen 25 25    FiSk-88
1989-05-01 1   2k ringmärktes Falsterbo fyr 26 26    FiSk-89
1989-09-13 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 27 27    FiSk-89
1989-09-20 1   rastande Kålhagen & Falsterbo fyr 28 28    FiSk-89
1994-09-30 1   1k ringmärktes S. Flommen 29 29    FiSk-94
1994-10-05 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 30 30    FiSk-94
1994-10-05 1   död Tångvallaskolan 31 31     FiSk-94
1995-09-30 1   rastande Pysslingevägen, Falsterbo 32 32    FiSk-95
1995-10-02 1   rastande Falsterbo 33 33    FiSk-95
1996-10-13 1   rastande Kålhagen & Falsterbo fyr 34 34    FiSk-96
1998-09-30 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 35 35    FiSk-98
1999-09-30 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 36 36    FiSk-99
1999-10-05 3   rastande Falsterbo fyr 37 39    FiSk-99
2001-09-19 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 38 40    FiSk-01
2005-10-02 1   rastande Falsterbo fyr 39 41    FiSk-05
2005-10-27 1   rastande Falsterbo stadspark 40 42    FiSk-05
2006-09-28 2006-09-29 1   rastande Kolabacken 41 43    FiSk-06
2006-09-30 1   ringmärktes Falsterbo fyr 42 44    FiSk-06
2006-10-01 1   Falsterbohus 43 45    FiSk-06
2006-10-09 2   rastande Nya kyrkogården, Skanör 44 47    FiSk-06
2006-10-09 1   rastande Kolabacken 45 48    FiSk-06
2006-10-10 1   Falsterbo fyr & samhälle 46 49    FiSk-06
2008-09-15 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 47 50    FF-08
2008-10-03 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 48 51    FF-08
2008-10-06 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 49 52    FF-08
2008-10-06 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 50 53    FF-08
2008-10-13 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 51 54    FF-08
2008-10-29 1   rastande Banvallen, Ljunghusen 52 55    Svalan, Rrk Sk
2009-10-08 1   rastande Falsterbo fyr 53 56    FiSk-09
2009-10-21 2009-10-26 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 54 57    FiSk-09
2010-09-29 1   rastande Falsterbo stadspark 55 58    FiSk-10
2010-10-05 1   rastande Fyrvägen, Falsterbo 56 59    FiSk-10
2010-10-10 1   rastande Skanörsgården, Skanör 57 60    FiSk-10
2011-09-17 1   Falsterbo fyr 58 61    FiSk-11
2011-09-25 2011-09-26 1   rastande Skanörs norra stadspark 59 62    FiSk-11
2011-09-25 1   Skanörs nya kyrkogård 60 63    FiSk-11
2011-10-04 1   Skanörs samhälle 61 64    FiSk-11
2012-10-06 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 63 66    Svalan, Rrk Sk
2012-10-17 1   Falsterbo kyrka 64 67    Svalan, Rrk Sk
2012-10-21 1   Falsterbo fyr 65 68    Svalan, Rrk Sk
2013-09-13 1   rastande Fyrvägen, Falsterbo 66 69    Svalan, Rrk Sk
2013-09-21 1   rastande Guldskogen, Skanörs ljung 67 70    Svalan, Rrk Sk
2013-10-03 1   1k ringmärktes Falsterbo fågelstation 68 71    Svalan, Rrk Sk
2013-10-07 1   rastande Knösen 69 72    Svalan, Rrk Sk
2013-10-10 1   1k ringmärktes Falsterbo fågelstation 70 73    Svalan, Rrk Sk
2014-09-19 1   1k ringmärktes S. Flommen 71 74    Artportalen, Rrk Sk
2014-09-19 1   rastande Falsterbo vattentorn 72 75    Artportalen, Rrk Sk
2014-09-28 1   1k ringmärktes S. Flommen 73 76    Artportalen, Rrk Sk
2014-10-11 1   rastande Falsterbo fyr 74 77    Artportalen, Rrk Sk
2014-10-21 1   1k ringmärktes Falsterbo fyr 75 78    Artportalen, Rrk Sk

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 23:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.