Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2014.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

PRAKTEJDER  Somateria spectabilis Antal fynd: 59.  Antal individer: 62.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1973-06-05 1   rastande Nabben 1 1    FiSk-93
1974-12-30 1   rastande Skanör 2 2    VF 35:69
1974-12-31 1   rastande Falsterbo 3 3    VF 35:69
1976-02-29 1   2k Nabben 4 4    FiSk-76
1977-10-16 1   Falsterbo 5 5    FiSk-77
1986-01-26 1986-04-06 3   rastande Falsterbokanalen 6 8     FiSk-86
1986-06-01 1   sträckande Måkläppen 7 9    FiSk-86
1987-04-04 1   Nabben 8 10    FiSk-87
1989-03-21 1989-05-14 1   rastande Nabben 9 11    FiSk-89
1989-03-28 1   2k sträckande Nabben 10 12    FiSk-89
1989-04-29 1   2k Nabben 11 13    FiSk-89
1989-05-17 2   rastande Nabben 12 15    FiSk-89
1989-10-01 1989-10-10 1   rastande Nabben 13 16    FiSk-89
1990-10-03 1   ad sträckande Nabben 16 19    FiSk-90
1990-10-03 1   3k sträckande Nabben 15 18    FiSk-90
1990-10-03 1   2k sträckande Nabben 14 17    FiSk-90
1990-11-03 1   2k sträckande Nabben 17 20    FiSk-90
1991-02-10 1991-02-17 1   rastande Nabben 18 21    FiSk-91
1991-03-30 1   sträckande Nabben 19 22    FF-91
1991-04-20 1   sträckande Nabben 20 23    FiSk-91
1991-05-07 1   sträckande Nabben 21 24    FiSk-91
1991-05-10 1   sträckande Nabben 22 25    FiSk-91
1991-10-17 1   sträckande Nabben 23 26    FiSk-91
1992-04-05 1   sträckande Nabben 24 27    FiSk-92
1992-05-12 1   2k rastande Nabben 25 28    FiSk-92
1992-10-24 1   sträckande Nabben 26 29    FF-92
1992-10-24 1   sträckande Nabben 27 30    FF-92
1992-10-24 1   sträckande Nabben 28 31    FF-92
1992-11-02 1   sträckande Falsterbo fyr 29 32    FF-92
1993-09-28 1   sträckande Nabben 30 33    FiSk-93
1994-03-24 1   sträckande Skanörs soptipp 31 34    FiSk-94
1994-03-24 1   sträckande Skanörs soptipp 32 35    FiSk-94
1996-10-13 1   sträckande Nabben 33 36    FiSk-96
1997-01-29 1997-03-03 1   2k rastande Skanörs hamn 34 37    FiSk-96
1998-05-22 1   Nabben 35 38    Anser 37:208
1998-09-28 1   sträckande Nabben 36 39    FiSk-98
1998-11-01 1   sträckande Nabben 37 40    FiSk-98
2000-04-28 1   sträckande Nabben 38 41    FiSk-00
2000-10-28 1   sträckande Nabben 39 42    FiSk-00
2000-10-28 1   sträckande Nabben 40 43    FiSk-00
2000-10-28 1   sträckande Nabben 41 44    FiSk-00
2000-10-29 1   sträckande Nabben 42 45    FiSk-00
2001-01-13 1   Måkläppen 43 46    Svalan
2001-10-19 1   sträckande Nabben 44 47    FiSk-01
2001-10-23 1   sträckande Nabben 45 48    FiSk-01
2002-03-20 1   sträckande Falsterbokanalen 46 49    FiSk-02
2003-03-22 1   2k rastande Nabben 47 50    FiSk-03
2003-11-04 1   sträckande Nabben 48 51    FiSk-03
2003-11-05 1   sträckande Nabben 49 52    FiSk-03
2003-12-28 2004-01-13 1   rastande Måkläppen 50 53    FiSk-03, FF-04
2004-03-19 1   sträckande Skanörs soptipp 51 54    FF-04
2004-06-10 1   Nabben 52 55    FiSk-04
2006-10-30 1   sträckande Nabben 53 56    FiSk-06
2011-05-31 1   2k rastande Nabben 54 57    FiSk-11
2011-10-09 1   sträckande Nabben 55 58    FiSk-11
2013-11-07 1   2k+ sträckande Nabben 56 59    Svalan, Rrk Sk
2014-08-12 1   sträckande Nabben 57 60    NK-14
2014-10-15 1   sträckande Nabben 58 61    NK-14
2014-10-17 1   sträckande Nabben 59 62    NK-14

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 23:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.