Fyndlistor för ovanliga fågelarter anträffade på Falsterbonäset
Listan omfattar fynd väster om Falsterbokanalen t.o.m. 2014.
 
Urvalet är gjort enligt AERCs (Association of European Rarities Committees) riktlinjer för spontan förekomst (AERC-kategori A-C).
Alla fynd som kräver granskning är dokumenterade och godkända av SOF:s Raritetskommitté eller Skånes Regionala Rapportkommitté.
 

Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan.

SPETSBERGSGÅS  Anser brachyrhynchus Antal fynd: 43.  Antal individer: 159.

FDATUM SDATUM ANTAL   ÅLDER KÖN AKTIVITET LOKAL FYND IND   EXTRA   REF
1974-10-11 1974-10-12 1   rastande Falsterbo golfbana 1 1    FF-74
1978-09-30 1   Skanörs ljung 2 2    FiSk-78
1978-11-11 1978-11-20 1   rastande Nabben 3 3    FiSk-78
1984-03-06 1   Skanörs hamn 4 4    Rrk Sk
1986-01-27 1   Falsterbokanalen 5 5    Rrk Sk
1987-06-11 1   rastande Måkläppen 6 6    Rrk Sk
1988-09-26 1   sträckande Falsterbo 7 7    FiSk-88
1991-10-18 2   sträckande Nabben 8 9    Rrk Sk
1993-03-10 1993-03-20 1   rastande Knösen 9 10    FiSk-93
1994-10-05 1   sträckande Nabben 10 11    FiSk-94
1996-10-31 14   sträckande Nabben 11 25    FiSk-96
1997-12-07 1   sträckande Skanörs hamn 12 26    FF-97
2000-01-24 1   död Nabben 13 30    Svalan
2000-10-28 4   sträckande Ängsnäset 14 31    FiSk-00
2001-09-24 54   sträckande Nabben 15 85    FiSk-01
2001-12-22 2   Ängsnäset 16 87    FF-01
2002-11-02 1   sträckande Nabben 17 88    FF-02, NK-02
2002-11-20 2   sträckande Nabben 18 90    FF-02, NK-02
2003-10-15 2   sträckande Nabben 19 92    FiSk-03
2003-11-22 7   rastande Knösen 20 99    FF-03
2003-12-28 1   sträckande Måkläppen 21 100    Svalan
2004-10-02 1   sträckande Nabben 22 101    NK-04
2004-10-09 1   sträckande Ängsnäset 23 102    FF-04, Svalan
2004-11-03 2   sträckande Nabben 24 104    NK-04
2005-10-24 1   sträckande Nabben 25 105    NK-05, FiSk-05
2006-10-29 1   rastande Knösen 26 106    Svalan
2006-11-28 1   sträckande Banvallen, Skanör 27 107    Svalan
2007-06-02 2007-06-05 1   rastande Nabben & Skanörs hamn 28 108    FiSk-07
2008-02-03 7   rastande Knösen 29 115    VeX, FF-08
2008-02-04 2   sträckande Skanörs hamn 30 117    Svalan
2008-10-01 2008-10-05 2   rastande Skanörs hamn 31 119    Svalan
2009-02-18 1   sträckande Falsterbo fyr 32 120    Svalan
2009-12-20 10   sträckande Falsterbo fyr 33 130    FiSk-09
2010-10-09 1   sträckande Nabben 34 131    Svalan
2010-11-18 1   sträckande Nabben 35 132    NK-10, Svalan
2011-10-09 1   sträckande Falsterbokanalen 36 133    FiSk-11
2011-11-13 1   sträckande Nabben 37 134    Svalan, Rrk Sk
2013-09-27 1   sträckande Nabben 38 135    NK-13
2013-11-07 1   sträckande Nabben 39 136    NK-13
2014-01-03 19   sträckande Knösen & Skanörs revlar 40 155    Artportalen
2014-01-04 1   sträckande Skanörs ljung 41 156    Artportalen
2014-10-15 2   sträckande Nabben 42 158    NK-14
2014-11-01 2014-11-02 1   rastande Knävången & Ängsnäset 43 159    Artportalen

Referenser:  
AnserANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->).
FFFalsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->).
FiSkFåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->).
FoFlTidskriften Fauna och Flora.
FågelåretSveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->).
FöSfGärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund.
G. RoosRoos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund.
GRStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000).
MSkOFMeddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73).
NKStandardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->).
RCRingmärkningscentralen, Stockholm.
RkSOFs Raritetskommitté.
Rrk SkRegionala Rapportkommitten för Skåne.
SvalanRapportsystemet för fåglar via Internet.
VBMUlfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm.
VeXMicrobirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge).
VFVår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->).

Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 23:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.