Varje höst passerar omkring 500 miljoner flyttfåglar över södra Sverige. Vissa arter flyttar på dagen och vissa på natten medan andra kan flytta både dag och natt.
   Flyttfåglarna måste genomföra sina resor så snabbt, säkert och effektivt som möjligt. Därför undviker de att flyga över okända eller farliga områden. För många fåglar är Östersjön det första svåra hindret på vägen söderut. Därför följer de kusterna så länge som möjligt. Till sist hamnar många vid Sveriges sydvästspets - Falsterbo. Därav uppstår koncentrationen av flyttfåglar vid Falsterbo under hösten. Särskilt omtalat är sträcket av rovfåglar. Ingen annanstans i Sverige ser man fler fåglar än under en bra dag vid Falsterbo.

Every autumn about 500 million birds migrate across southern Sweden, mainly towards south-west. The migration goes on day and night at different altitudes.
   The birds try to complete their journey as fast, safe and efficient as possible. Migrating birds do not fly over unknown or perilous areas unless they have to. For many birds the Baltic Sea is the first difficult barrier to cross on the southward migration route. Therefore, the birds rather follow the south and west coasts of Sweden until they finally reach Falsterbo. On good days you may see hundreds of thousands of birds passing. Most spectacular is the migration of raptors. Birdwatchers from far and near come to enjoy the show.

Adresser, allmän info m.m.
- se nedan!

     

Addresses, general site info etc.
- see below! 

 

Sidorna gör sig bäst om man minskar webläsarfönstrets bredd till 1024 px.

Bilderna har vänligen ställts till förfogande av en rad fotografer, till vilka vi riktar ett varmt tack. Om bildtext saknas: Sätt muspekaren i bilden för att se bildtext och fotograf.

-----------------------------------------------------

Postadress: Fyrvägen 35, 239 40 FALSTERBO

Telefon: 040-473703

Logi på fågelstationen: Sjögatan, Falsterbo

Guidning vid fågelstationen: Falsterbo Fyr

Producerat med stöd från

Naturvårdsverket

Best view: Set width of browser window to 1024 px.

All photos were kindly contributed to this site by several photographers to whom we are very thankful.
If photos are shown without addtional text:
Set cursor on image to see text and photographer's name.

-----------------------------------------------------

Postal address: Fyrvägen 35, SE-239 40 FALSTERBO

Telephone: +46 (0)40 473703

Accommodation at the B.O.: Sjögatan, Falsterbo

Guiding at the B.O.: Falsterbo Lighthouse

Senast ändrad /Last modified: 2021-09-11, 15:35. Copyright © Falsterbo Fågelstation.