FALSTERBO FÅGELSTATION

Onsdag 15 maj 2019.

Kl. Moln Vind m/s Temp Sikt Tryck Väder
02: X/8 NNW 4 +9,5 50 km 1031,0 inget signifikant (auto)
08: 1/8 N 6 +10,6 55 km 1030,2 nästan molnfritt
14: 1/8 SSE 4 +14,0 55 km 1029,6 nästan molnfritt
20: 5/8 SE 4 +9,7 55 km 1028,1 delvis molnigt

Dagens ringmärkning
Lite mindre fåglar idag, men ack så artrikt. Sångkören har nu utökats med näktergal, härmsångare och en mindre flugsnappare. Dagens vårprimörer i fångsten var svartvit flugsnappare och rörsångare. Den senare fastnade dock ej på bild. (SE)


Svartvit flugsnappare 3K+ hona. Foto: Sophie Ehnbom.

Landgrens holme
En vecka tidigare än förra året kunde Sophie igår se de två första nykläckta skärfläckeungarna på västra delen av Landgrens holme. Idag var ungarna tre! Ett par större strandpipare har (minst) två ungar. Nu är det dags att sätta upp varningsskyltar och fartdämpande gupp på Hamnvägen innan "ungvandringen" sätter igång på allvar. (MK)

Guidningar
Sundsbroskolan från Bunkeflostrand återkom med två nya klasser av årskurs 1. Den första gruppen (30 pers) fick en gedigen genomgång av Ida och nästa klass blev nästan otåliga, eftersom bussen inte kunde vänta. Gamleguiden skulle ta hand om dessa 26 deltagarna under en timme och det sattes upp racerfart för att hinna visa det som måste visas. Smekandet av fåglarna, räknandet av fågeltårna samt kollandet på fågelörat går ju inte att hoppa över. Båda grupperna fick alltså se riktiga långflyttare som rödstjärtar, svartvit- och grå flugsnappare samt trädgårdssångare. Det känns som att våren snart är slut, när de längst ifrån anländande har nått Sveriges sydkust! (IF KP)

Kvällsguidning hos skärfläckorna
Under några sena eftermiddagstimmar eller snarare tidiga kvällstimmar guidades fem vänner av undertecknad från skärfläckeplattformen. Trots lite kyliga vindar kunde de bofasta på Landgrens holme avnjutas i kvällssolens sken. Tre skärfläckeungar överraskade liksom ökningen i antalet småtärnor - minst tio par? Utöver de lokala förmågorna uppehöll sig fyra tillfälligt rastande småspovar och en adult spovsnäppa i området. Det mest spektakulära var emellertid massuppfloget från holmen när en subadult havsörn passerade på väg norrut. (PGB)


En adult spovsnäppa rastade nedanför plattformen. Foto: P-G Bentz.

Ringmärkning
Fyren, standardiserad märkning: Trädpiplärka 1, järnsparv 2, näktergal 1, rödstjärt 8, koltrast 1, rörsångare 1, ärtsångare 9, törnsångare 5, trädgårdssångare 6, svarthätta 2, gransångare 1, lövsångare 50, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 2, talgoxe 1.
Summa: 91 fåglar av 15 arter.

Veckans rastfågelräkning:
Länken går till den vecka i vilken ovanst. datum ingår.
För pågående vecka föreligger resultaten oftast först i slutet av veckan.

Fågelobservationer idag - från Artportalen.
Använd webläsarens "Bakåt"-knapp för att återvända - eller välj en ny dag.
OBS. Fågelstationen har inget ansvar för observationernas riktighet.
 

Vi beklagar att ovanstående länkar fortfarande inte fungerar. Det går alltså inte att plocka ut obsar från en viss lokal/kommun för ett valt datum från Artportalen. Mycket märkligt - det är ju den enklaste sak i världen att länka till ett datum!

 Bläddra 

TIPS: Bläddra gärna bakåt i dagboken. Nya inlägg kommer inte sällan med någon dags fördröjning.