FALSTERBO FÅGELSTATION

Måndag 9 september 2019.

Kl. Moln Vind m/s Temp Sikt Tryck Väder
02: 5/8 ENE 3 +13,5 60 km 1017,6 delvis molnigt
08: 8/8 ENE 3 +13,4 45 km 1015,5 mulet
14: 8/8 NE 2 +16,6 30 km 1012,7 nederbörd inom synhåll
20: 8/8 NNE 4 +15,1 2,5 km 1010,2 fuktdis, duggregn, regn

Dagens sträck
Betydligt svagare sträck idag jämfört med gårdagens. Det var emellertid bra fart på sparvhökarna och nästan 1 300 sträckte. Säsongssumman närmar sig 10 000, vilket är ungefär dubbelt så många som medelvärdet 1973-2018 t.o.m. dagens datum. Är månne förekomsten av dessa tidiga mängder av sparvhökar kopplat till brist på mat (=småfåglar)?
Udda inslag i dagens sträck var sex bruna glador (nu totalt 30), två stäpphökar (nu totalt 21), en aftonfalk (nu totalt 11) och en pilgrimsfalk (nu totalt 26).
Nya arter för säsongen var trana (3) och rödstrupig piplärka (1). (LK)

Ringmärkning
Fyren, standardiserad märkning: Trädpiplärka 2, järnsparv 4, rödhake 85, rödstjärt 7, kärrsångare 1, härmsångare 1, ärtsångare 4, törnsångare 1, trädgårdssångare 7, svarthätta 10, gransångare 4, lövsångare 12, brandkronad kungsfågel 1, grå flugsnappare 4, mindre flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, törnskata 1, pilfink 1, grönfink 1.
Summa: 148 fåglar av 19 arter.

Flommen, standardiserad märkning: Ladusvala 5, rödhake 1, buskskvätta 1, sävsångare 7, kärrsångare 2, rörsångare 6, törnsångare 1, lövsångare 1.
Summa: 24 fåglar av 8 arter.

Flommen, övrig märkning: Sparvhök 1.
Summa: 1 fågel av 1 art.

Pullmärkning: Vattenrall 2.
Summa: 2 fåglar av 1 art.

Sträckräkning idag:
Resultat från de standardiserade räkningarna vid Nabben
1 augusti-20 november.

Veckans rastfågelräkning:
Länken går till den vecka i vilken ovanst. datum ingår.
För pågående vecka föreligger resultaten oftast först i slutet av veckan.

Fågelobservationer idag - från Artportalen.
Använd webläsarens "Bakåt"-knapp för att återvända - eller välj en ny dag.
OBS. Fågelstationen har inget ansvar för observationernas riktighet.
 

Vi beklagar att ovanstående länkar fortfarande inte fungerar. Det går alltså inte att plocka ut obsar från en viss lokal/kommun för ett valt datum från Artportalen. Mycket märkligt - det är ju den enklaste sak i världen att länka till ett datum!

 Bläddra 

TIPS: Bläddra gärna bakåt i dagboken. Nya inlägg kommer inte sällan med någon dags fördröjning.