SENASTE NYTT Idag: Lördag 16 november 2019.  Solen går upp kl. 07:44. Solen går ned kl. 16:02. Se även...
 
     Aktuellt väder (från SMHIs väderstation vid Falsterbo Fyr):  
Kl. 19:00 CET: FUKTDIS, DUGGREGN
Molnighet Vind Temperatur Kyleffekt Sikt Lufttryck
8/8 E 13 m/s +9,0 °C +4,3 °C5 km 1009,9 hPa
  Uppdateras var tredje timme. Klicka på SMHI-loggan för prognos.

          

 

Senaste nytt i WEBSHOPEN

 

 

VINGAR ÖVER FALSTERBO

2:a upplagan

Klicka för att läsa mer och beställa.

50-ÅRSKRÖNIKAN

Klicka för att läsa mer och beställa.

ETT KLICK FÖR SKOGEN

Bevara Sveriges gammelskogar.
Klicka
ovan.

BESÖK

Klicka ovan för info!

FALSTERBONÄSETS NATURVÅRDS-FÖRENING

RAPPORTERA ÅTERFYND

Rapportera återfynd
av ringmärkta fåglar direkt till Ringmärk-ningscentralen

SKÅNES ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Sätt muspekaren i bilderna för att se bildtext och fotograf.                               Gamla nyheter - klicka här.

 

2010-10-01: Finksträck!

En minut av dagens intensiva finksträck (419 000) filmat vid Nabben av Björn Malmhagen.

 

2019-09-23 Höstdagjämning

Under de senaste dagarna har äntligen den kraftiga vinden som blåst under senaste veckan börjat avta. Detta har gjort att vi har fått några fina sträckdagar med en blandning av tropikflyttare som är i slutet av sin flyttningsperiod och en rad europaflyttare som är i början av sin. Vi ringmärker således fortfarande en del rödstjärtar, rörsångare, lövsångare, ärtsångare och svartvita flugsnappare samtidigt som vi börjar få allt fler gärdsmygar, järnsparvar, rödhakar, taltrastar, gransångare och kungsfåglar.

Sparvhök har verkligen varit talrik på sträck (2 790 ex 18/9 och 2 234 ex 19/9). Vi har också fått den första större vågen av ormvråk med 1 201 ex sträckande 19/9. Enstaka fjällvråkar har också börjat dyka upp. En större skrikörn visade sig 19/9 innan den bestämde sig för att vända tillbaka inåt land. En annan raritet, ormörn, gjorde ett sträckförsök 22/9. Båda lär nog dyka upp igen.
Gynnsamma vindar har gjort att vi har fått se ett fint andsträck med bl.a. den höga summan av 16 540 sjöorrar sträckande den 18/9. Även vitkindade gäss har börjar anlända i större antal och några tusen rastar nu på halvön samt att vi har haft flera dagar med över 5 000 ex sträckande.

 

 

2019-08-11: Besök från Libanon

Sedan en vecka tillbaka har vi haft besök av Sama och Bahaa från Libanon. De är del av ett utbyte genom det så kallade Bird Camp-konceptet, något som drivits i Azerbajdzjan och Libanon sedan 2015. Syftet med det här projektet, som drivs av OSME och BirdLife Sverige, är att involvera ungdomar i dessa länder och öka deras intresse för fågelskydd. Samtidigt har Ottenby Fågelstation besök av Racha och Omar som även de har blivit utvalda att åka iväg av Society for Protection of Nature in Lebanon (SPNL).

Sama och Bahaa deltar med stort intresse och nyfikenhet i fågelstationens verksamhet och visar båda stort intresse och nyfikenhet när det kommer till ringmärkning och fåglar i allmänhet. De har tagit jättekliv i sina kunskaper under deras första vecka och förhoppningsvis får de mycket med sig hem att presentera för sina klasskamrater, hemma i Ras al-Matn bland de libanesiska bergen. Vi är mycket glada över att ha dem här och även över att få en unik inblick i livet som ung i Libanon! Vi har mycket att lära av varann. (Emil Lundahl)

 

 

2019-06-14: Invasion av tistelfjäril Cynthia cardui

Vårens formliga invasion av tistelfjärilar har väl knappast undgått upptäckt. Det är en art som inte kan övervintra i varken Sverige eller Europa utan de vi ser här på våren har flugit hit från Nordafrika och ibland från Centralasien. Redan i mars kom det rapporter om stora flyttningsrörelser från Eilat och Kreta.
Antalet fjärilar som flyttar beror på om det varit gynnsamma vinterregn i Nordafrika och Mellanöstern. Regnet gynnar larvens värdväxter tistlarna och det leder till stora mängder fjärilar kläcks och rör sig norrut.
Hur långt de når beror troligen på hur mycket gynnsam medvind de får.

Här i Norden förökar de sig, igen, och de fjärilar som syns på sensommaren är den nya generationen.
Även på hösten kan man se flyttrörelser men meningarna verkar vara delade om huruvida de flyttar tillbaka hela vägen eller inte.
Tistelfjärilen är en snabb och skicklig flygare som förekommer cirkumpolärt utom Antarktis och Sydamerika. Den är observerad på Svalbard, vilket innebär 100 mil över Ishavet!
Källa: Jordbruksverket (delvis)

 

 

2019-06-12: Vad gör och var är Fyrträdgårdens starar när de inte är i Fyrträdgården?

Var är stararna från Falsterbo på vintern? Flyttar de eller stannar de året runt eller är de kanske så kallade partiella flyttare. Det sistnämnda innebär att vissa individer flyttar till övervintringsområden medan andra individer i samma population förblir bofasta året runt. Vi vet att några starar övervintrar på Falsterbonäset varje år. Däremot vet vi inte om de är (en del av) den lokala häckande beståndet eller om det är fåglar som kommer från någon annanstans.

Nu har Arne Hegemann, forskare vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet, startat ett projekt för att söka svar på dessa frågor. Första insatsen var att ringmärka alla ungar i holkarna vid Fyren (99 ex). Förutom sedvanlig aluminiumring försågs fåglarna också med en vit färgring på vilken det står ett tresiffrigt nummer som börjar med en etta. Kommer vi att se några av dessa fåglar i Falsterbo under vintern? Två vuxna starar fick, förutom färgringar, även varsin radiosändare så att vi kan se hur länge de stannar på halvön via det pejlingssystem som finns på näset.

Så - om du ser någon stare med en vit färgring, vore vi tacksamma om du kan försöka att läsa inskriften och skicka din observation (inkl. tid och plats) till arne.hegemann@biol.lu.se eller till bird.ringing@nrm.se

 

 

2019-05-10: Häckfågelinventering av Landgrens holme 2019 - uppdaterad 18 maj

Den 10 maj räknades räknades antalet fågelpar som ruvar på sina bon ute på Landgrens holme. Räkningen gjordes med hjälp av tubkikare från en 20 meter hög skylift. På detta sätt kan man komma nära det exakta antalet bon utan att störa på häckningsplatsen. Åter noterades rekordmånga bon på den lilla holmen, totalt minst 548 bon fördelade på 14 fågelarter. Det verkade dock som om en del tärnor och även några skärfläckor ännu inte låg på bo.

En ny räkning gjordes därför 18 maj och tabellen nedan har uppdaterats därefter. Flera arter som skärfläcka, kentsk tärna och småtärna har ökat ytterligare och det totala antalet bon på den holmen är nu rekordhögt: minst 605 bon! Skärfläckorna med 232 bon tangerar rekordet från 2016 (244) och den koncentrerade kolonin med kentska tärnor har mångdubblats till 92 bon från förra årets tolv. Sexton av de 22 ruvande småtärnorna ligger koncentrerade på holmen högsta punkt, den lilla "sandblottan". Några par skärfläckor, tofsvipor och större strandpipare har sedan några dagar nykläckta ungar.

 

Arter och antal bon vid årets räkningar:

 Art 2019  2018
 Gräsand 10 6
 Skedand 1 0
 Ejder 1 1
 Strandskata 5 5
 Skärfläcka 232 210
 Större strandpipare 2 3
 Tofsvipa 4 3
 Rödbena 15  15
 Skrattmås 220 137
 Fiskmås 1 2
 Kentsk tärna 104 12
 Fisktärna 2 1
 Silvertärna 8 21
 Småtärna 22 22
 TOTALT 605 438

 

 

 

2019-05-01: Halvtid våren 2019

Större delen av mars och inledningen av april var en mild period, avlöst av en kyligare kring mitten av april. Därefter blev det åtskilligt varmare och träden grönskade på ett par dagar. Maj har hittills bjudit på ”aprilväder” med kall luft och talrika regnskurar med inslag av snö, snöhagel och t.o.m. åska!
När halva vårsäsongen var genomförd (30 april) hade vi ringmärkt 3 030 fåglar, ojämnt fördelade på 40 arter. Det är den fjärde högsta ”halvtidssiffran” i serien, som nu är inne på sitt 40:e år. Medelvärdet för första halvan av alla säsonger är 1 876.

Mer än halva summan utgörs av rödhake (1 844), vilket även är högre än referensvärdet för hela vårsäsongen (1 073). Därutöver har fem andra arter, gärdsmyg, järnsparv, gransångare, lövsångare och kungsfågel, märkts i tresiffriga antal. Som synes har en tropikflyttare (lövsångare) smugit sig in i det tresiffriga sällskapet som annars, föga förvånande, består av europaflyttare. Några andra långflyttande arter som rödstjärt (25) och ärtsångare (50) hann dock också fram före månadsskiftet.
Fåtaligare än normalt var bl.a. koltrast, talgoxe, bofink och grönfink, kanske beroende på att fåglar kan ha passerat innan säsongen startade. Även brandkronad kungsfågel skulle kunna räknas bland de fåtaligare då vi endast har märkt tio individer.

Den enda ovanliga art hittills är en ringtrast, som ringmärktes redan 7 april. Sen har det varit en rad ovanliga fångster som gräsand, ringduva, göktyta, större hackspett, svartmes och stenknäck. Antalet svartmesar (16) är dubbelt så många som tidigare högsta vårsiffra, kanske en effekt av förra höstens invasion.

Vi har gjort en liten jämförelse mellan första och andra halvan av vårsäsongen. Medeltalet för 1980–2018 är 1 961 för första halvan och 1 835 för den andra. Den första består huvudsakligen av europaflyttare medan den andra består av tropikflyttare. Det finns en tendens att det ringmärks allt fler fåglar under första halvan. De senaste nio åren har fler fåglar ringmärkts under första hälften av säsongen (se figur). Detta kan bero på att europaflyttarna blir fler men kanske också på att en del tropikflyttare anländer tidigare numera än under 1980-talet. I motsvarande grad bli då både antalet europaflyttare och tropikflyttare i andra halvan lägre. Därtill är det flera arter bland tropikflyttarna som minskar, bl.a. lövsångaren, som är den tveklöst vanligaste arten och den som ”bär upp” summan i andra halvan.

Trendlinjerna visar att antalet märkta fåglar under första halvan tenderar att långsamt öka, i genomsnitt från ca 1 750 år 1980 till ca 2 200 år 2018. Något tydligare framträder den minskande tendensen under andra halvan: från ca 2 500 år 1980 tlil endast ca 1 200 år 2018. Det är mer än en halvering...

 

 

2019-04-29: Skåda med P-G - även på våren

 

 

2019-04-18: Fullt ös vid Landgrens holme

Mikael Kristersson rapporterar:
Efter en lång period med kalla vindar från Östersjön är det nu en mer behaglig vår och därmed full aktivitet kring Landgrens holme!

Några tidiga skärfläckor sågs vid Knösen i Skanör redan i mitten av februari och de första vid Landgrens holme den 11 mars. Därefter har antalet som vanligt ökat successivt och de senaste dagarna det ofta varit över 400 exemplar, alltså en tangering av de drygt 200 par som häckade 2017 och 2018.

Knepet med de amerikanska tärnvettarna tycks fungera även i år, som mest har 48 livs levande kentska tärnor attraherats och gjort dem sällskap. Vitprickigheten på holmen förstärks ytterligare  av 150-200 skrattmåsar och idag anlände den första småtärnan från sitt vinterkvarter. Tidiga häckare som gräsand, större strandpipare, strandskator och tofsvipor har redan ägg, men det dröjer nog en dryg vecka innan de första skärfläckorna lägger.

Det inre stängslet runt holmen är på plats med full effekt på det batteridrivna elaggregatet. Innanför det yttre 4 km långa elstänglset sågs färska spår av både grävling, vildsvin och räv. Sedan igår är det full effekt även på detta stängsel, så förhoppningsvis kan fyrfotingarna nu hållas utanför denna strandängsfåglarnas fristad under den kommande häckningsperioden.

 

 

2019-04-08: Finnish Pallid Harrier "Selja" on her way north!

Det här damp ned i epostlådan ikväll från Riika Kaartinen, finsk journalist och ekolog ang. en stäpphök med satellitsändare - kolla gärna länken nedan (inte minst den betydande omvägen i början av höstflyttningen):

"I’m a journalist writing a series on a Pallid Harrier with gps-tracker. Her name is Selja, and she is now in the Netherlands. In the next couple of days, or with in a week, we expect her to migrate towards Sweden. It would be great if you could keep an eye open if you would happen to see her.

Her location is updated daily here

Last autumn, she crossed the Baltic sea from Sweden to Denmark close to Helsingborg. It would be great, if you could spread the word among Swedish birders, if somebody could see or even photograph Selja.

If you happen to see her, please email me!
Many thanks!

Riikka Kaartinen
journalist, ecologist, PhD
riikka.kaartinen@sll.fi
www.suomenluonto.fi"

 

 

2019-04-07: Rapport från IBOC 3

Mellan den 28 och 31 mars hölls den tredje upplagan av den internationella fågelstationskonferensen IBOC i Eilat, Israel med uppemot 140 deltagare. Falsterbo fågelstation var en av fyra svenska stationer som var representerade (de andra var Ottenby, Hornborgasjön och Nidingen). Årets upplaga av konferensen var i vanlig ordning en inspirerande tillställning med ett späckat föreläsningsprogram som spände över allt från hur man drar igång en fungerande ungdomsverksamhet till djupgående släktskapsstudier av Acrocephalus-sångare i norra Israel. På morgnarna fick deltagarna en möjlighet att titta in hos kollegorna på IBRCE - det vill säga Eilats fågelstation - och lägga både ögon och fingrar på arter som vi sällan eller aldrig får en chans att hantera på hemmaplan.

Falsterbos representanter under konferensen höll föreläsningar om fågelstationsportalen birdobservatories.com (Magnus Grylle), en delvis automatiserad metod för att bestämma fåglar i handen med hjälp av en matematisk algoritm (Måns Karlsson) och en studie om hur man kan motivera den säsongsanställda personalen (Johan Lorentzon). Dessutom ingår Björn Malmhagen i IBOCs arrangörskommitté och höll i en workshop förutom att vara värd för ett föreläsningspass.

Deltagarna är mycket nöjda efter några intensiva dagar av inspiration, kontaktknytande och intressanta insikter. Höjdpunkten tyckte många var lördagskvällen, som avslutades med en mäktig dubbel: först astronauten Ricky Arnold, som berättade om sina vistelser på rymdstationen ISS (den senaste 2018) och de insikter om vikten av samarbete kring miljön som de har gett honom, och som final höll israelisk ornitologis grand old man Yossi Leshem ett föredrag i ett rasande tempo, där han använde ett mångårigt tornuggleholkprojekt som exempel på hur man kan bygga broar, både politiskt och ekologiskt, med hjälp av praktisk naturvård.

 

 

2019-03-15: Skärfläckorna och Landgren

Ikväll var Mikael Kristersson inbjuden att hålla föredrag hos Bibliotekets Vänner i Skanör. Ämnet var förstås Landgrens holme, dess historia och inte minst det rika fågelliv som finns där numera. Det sistnämnda är något som Mikael mer än någon annan har jobbat fram genom diverse skyddsåtgärder.
Bibliotekets hörsal i Skanör (600 m från Landgrens holme) fylldes till sista plats, extra stolar plockades fram men ändå fick några nöja sig med ståplats.

Föredraget illustrerades med många bilder, tagna av P-G Bentz och Mikael själv. Han passade också på att göra reklam för år vårens "skärfläckevandringar" (lördagarna 7 maj och 1 juni).

En ny häckningssäsong närmar sig. I början av denna vecka stod 50 skärfläckor längst ut på Skanörs revlar. Det är som ett slags samlingsplats därute eller vid Knösen och antalet kommer nu att öka för varje vecka fram till början av april då hela gänget plötsligt flyttar in till häckningsplatsen.
Det är också snart dags att sätta ut tärnvettarna och hoppas på att de kentska tärnorna kommer att häcka på holmen i år också. Uppdateringar kommer som vanligt att finnas i dagboken.

 

 

2019-03-05: Uppdatering

Vi har nu uppdaterat de vetenskapliga (latinska) namnen på arterna i artlistan. Det är många arter som har bytt namn, oftast släktnamn. I de flesta fall har de nya namn t.ex. mesarna, där nu endast talgoxen heter Parus. Bland vadarna har släktet Calidris växt med bl.a. brushane och myrsnäppa. Det finns även arter som har "bytt tillbaka" till tidigare namn t.ex. grönfink, som nu åter heter Chloris chloris.

Vi hari inte ändrat den systematiska ordningen (än). Vi avvaktar besked från Ringmärkningscentralen och synkroniserar vår ändring med RCs.

 

 

2019-03-02: Koppel på från 1 mars!

Under perioden 1 mars till 20 augusti är det extra viktigt att du som hundägare har koll på din hund. Visste du att det är straffbart om hunden springer efter vilda djur? Den här lagen finns till för att de vilda djuren ska vara skyddade när de får sina ungar, vilket händer under den här tiden på året.

I Vellinge kommun finns många naturreservat och där gäller särskilda bestämmelser för hundar.

Beträdnadsförbud för hundar året runt:
Måkläppen
.

Koppeltvång året runt:
Ängsnäset, hela Foteviksområdet, Arriesjön-Risebjer.

Tidsbegränsade koppeltvång:
Flommens naturreservat: 1 mars-31 oktober.

Ljungskogen och Ljunghusens strandbad: 1 mars-30 september.

Skanör-Hölls naturreservat: 1 mars-20 augusti.

Läs mer här

 

 

2019-03-02: Ingen vinter!

En årstid har fallit bort. Om man använder de meteorologiska definitionerna för våra breddgrader så är det höst när dygnsmedeltemperaturen är mellan noll och +10. Hösten 2018 började sent (slutet av oktober) och blev sålångsom den får bli, dvs t.o.m. 14 februari. För att det skall bli vinter krävs att det förekommer fem dygn i rad med dygnsmedeltemperatur under noll. Då räknas vintern fr.o.m. det första av dessa fem.

Detta skedde inte efter 14 februari i år. I stället följde (minst) sju dagar med dygnsmedeltemperatur mellan noll och tio plusgrader vilket är definitionen på vår. Våren 2019 började alltså 15 februari! Och någon vinter blev det inte - och det blir inte heller någon, även om det skulle bli bakslag med snö och kyla framöver.
Det är förstås en ganska stelbent definition men den säger ändå ett och annat. Den som vill läsa mer kan göra det här

 

 

2019-02-07: Svångremmarna dras åt...

Den senaste statsbudgeten slår hårt mot verksamheter i natur- och miljövårdssektorn. Naturvårdsverket (NV) får 25 % lägre anslag och Länsstyrelsen Skåne (Lst Skåne) får halverat anslag. Det innebär bl.a. att alla ÅGP-projekt (Åtgärdsprogram för skydd av hotade arter) läggs på is. Genomförandet av skötselplaner och tillsyn av naturreservat försvåras. Öppettider och service i statliga naturum och i nationalparkerna begränsas.
Värst av allt är måhända att Lst Skåne inte kan skriva några avtal över huvud taget i år som det ser ut nu. Vi trodde inte att något politiskt parti i Sverige kunde förmå sig att föreslå och/eller rösta fram en så "naturfientlig" budget. Detta kan inverka allvarligt på de verksamheter som Falsterbo Fågelstation bedriver.

Hittills har vi fått veta:
Inget anslag kommer att ges för tillsyn och övervakning av skärfläckekolonin vid Landgrens holme.
Inga medel kommer heller att beviljas till ÅGP-projektet för sydlig kärrsnäppa vid Foteviken.
Även den årliga inventeringen av häckande fåglar på strandängar i Vellinge kommun ser ut bli utan anslag från Lst Skåne. Idag meddelade dessutom Vellinge kommun att anslaget för tillsyn och övervakning av fågelskyddsområden i kommunen blir 10% lägre än de närmast föregående åren.
Hur det kommer att gå med sträckräkningen vet vi ännu inte...

Det är illa men det kunde varit värre...
Det årliga stödet till ringmärkningen (från Lst Skåne) kommer enligt uppgift att finnas kvar.
Skogsstyrelsens arbetslag finnas kommer att vara kvar i någon form. Det är mycket viktigt då de har hand om stängsling och skyltning i reservaten.
Så är läget idag. Det kommer alltså att bli ett bistert år. Man får verkligen hoppas att nästa statsbudget blir mer natur- och miljömedveten.

 

GAMLA NYHETER:

           

           

Tillbaka uppåt.

 

 


Bli en

 

 

 

 

 

Internationella
kontakter

 

 

Vi stöder Falsterbo Fågelstation
(alfabetisk ordn.)

 

 

 

 

Falsterbo-Vellinge
IWC

 

 


Vellinge

 

 

 

 

Stiftelsen
LUNDS
DJURSKYDDSFOND

 

 

 

 

Byggnadssnickare
BENGT MORIN

 

 

 

 


Falsterbo-Vellinge Rotaryklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOFs forskningsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

samt

 

283

enskilda givare

 

Senast ändrad: 2019-10-27, 16:22.
Copyright © Falsterbo Fågelstation.