SENASTE NYTT Idag: Tisdag 12 december 2017.  Solen går upp kl. 08:27. Solen går ned kl. 15:37. Se även...
 
     Aktuellt väder (från SMHIs väderstation vid Falsterbo Fyr):  
Kl. 19:00 CET: DELVIS MOLNIGT
Molnighet Vind Temperatur Kyleffekt Sikt Lufttryck
6/8 WNW 13 m/s +2,7 °C -5,2 °C45 km 1002,3 hPa
  Uppdateras var tredje timme kl. 07-19. Klicka på SMHI-loggan för prognos.

            

 

Senaste nytt i WEBSHOPEN

 

 

VINGAR ÖVER FALSTERBO

2:a upplagan

Klicka för att läsa mer och beställa.

50-ÅRSKRÖNIKAN

Klicka för att läsa mer och beställa.

ETT KLICK FÖR SKOGEN

Bevara Sveriges gammelskogar.
Klicka
ovan.

BESÖK

Klicka ovan för info!

FALSTERBONÄSETS NATURVÅRDS-FÖRENING

RAPPORTERA ÅTERFYND

Rapportera återfynd
av ringmärkta fåglar direkt till Ringmärk-ningscentralen

SKÅNES ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Sätt muspekaren i bilderna för att se bildtext och fotograf.                               Gamla nyheter - klicka här.

2017-11-30: Ringmärkningen vid Fyren hösten 2017 - kort resumé

Ännu en höstsäsong är genomförd, den 38:e i den standardiserade serien. Det blev en av de fågelfattigare säsongerna med endast 7 460 märkta fåglar (av 54 arter). Summan är bara drygt hälften av referensvärdet (medeltal 1980–2009) och det är den tredje lägsta säsongssumman i serien.

Följaktligen var det många arter som var fåtaligare än vanligt. Bland tropikflyttarna var det bara ärtsångare som nådde ett antal över referensvärdet. I botten finner vi bl.a. trädgårdssångare, lövsångare och svartvit flugsnappare med 45, 28 och 27 % av respektive referensvärden.

Även bland europaflyttare var siffrorna genomgående låga. Normalt talrika arter som rödhake och kungsfågel nådde bara upp till 61 respektive 58 % av referensvärdena. Arter, som också långsiktigt ökar, som t.ex. gärdsmyg, koltrast, gransångare och brandkronad kungsfågel har förstås lättare att komma högre än referensvärdena eftersom dessa bygger på antalen från de första 30 åren. För brandkronad kungsfågel blev det t.o.m. nytt säsongsbästa för fjärde året i rad, nu med 28 ex.

Mesar och andra invasionsarter var fåtaliga. En korsnäbbinvasion sträckte förbi ovanför oss men den syns knappast i ringmärkningslistorna. Blåmesarna var relativt fåtaliga, 1 279 märkta är bara en tredjedel av referensvärdet. Talgoxarna var ännu fåtaligare med bara 11 % av referensvärdet. Enligt muntliga rapporter var det en dålig häckningssäsong för mesarna och dessutom finns det (åter) bokollon i skogarna. Årets invasionsart blev till slut gråsiska, som dök upp i stora antal alldeles i slutet av säsongen.

Högsta dagssumman blev 716 fåglar 19 oktober. Bland de tio högsta dagssummorna ligger sju i den senare hälften av oktober. Till skillnad mot fjolåret var perioderna med ostvindar både färre och kortare men just i andra hälften oktober var det en sådan period. Man kan tänka sig att lite tillflöde av ostliga fåglar bidrog till att dra upp dagssummorna.

Rariteterna lyste med sin frånvaro men arter som man sällan får i näten var ormvråk, gröngöling, forsärla, ringtrast, kungsfågelsångare och stenknäck.

Alla sifferuppgifter för säsongen finns HÄR

 

 

2017-10-29: IBOC 2

För tre år sedan arrangerade Falsterbo Fågelstation den första globala fågelstationskonferensen någonsin. Vi hoppades att den skulle få efterföljare i framtiden. Idag pågår dag 4 av IBOC 2017! Denna gång är det Cape May Bird Observatory, New Jersey, USA, som står för arrangemanget.

Vi är väldigt nöjda över att vara här och vi har hållit flera anföranden. Ett av dem är presentationen av birdobservatories.com, som är tänkt att bli en gemensam plattform för alla världens fågelstationer. De mycket aktuella fenologistudierna och hur vi bedriver vår verksamhet är andra ämnen, som skapar goda diskussionsunderlag.

Sist men inte minst är vi glada över att träffa gamla vänner, skapa nya kontakter och hitta idéer för framtida samarbete. #IBOC2017
(Magnus Grylle, Måns Karlsson och Björn Malmhagen)

 

 

2017-10-14: The Eagle has landed...

Detta klassiska citat från den första månlandningen, kan nu även tillämpas på fågelstationens västra taknock. Här satt under flera decennier en vindflöjel med en silhuett av en sittande ormvråk. Med tiden blev vindflöjeln allt trögare och slutligen rostade den fast.

Inför renoveringen av stationens utsidor plockades vindflöjeln bort. Vad skulle vi ha i stället? Mikael Kristersson hittade svaret på internet: En nästan identisk vindflöjel men i stället för en sittande ormvråk var det en örn som går in för landning. Man kunde också, precis som på den första få ett årtal utskuret. Det blev återigen 1955, vilket är det år då fågelstationsbyggnaden stod klar (byggmästare var Mikaels farfar) och officiellt invigdes.

 

 

2017-08-28: Rapport från Cape May (Emil Lundahl)

Som en del i vårt pågående ungdomsutbytesprojekt med Cape May Bird Observatory (USA) och Spurn Bird Observatory (England), ett projekt som i höst sponsras av Ängavallen och Falsterbo-Skytts Rotaryklubb, är nu Emil Lundahl i Cape May och rapporterar följande från de första dagarna:

Den 28 aug anlände jag till Cape May, New Jersey, för att ta del av Cape May fågelstations verksamhet under de närmaste tre veckorna.  De första dagarna här har jag deltagit i ett introduktionsprogram som anordnas för personalen inför hösten med föreläsningar och besök till fågellokaler i närområdet.

Cape May Bird Observatory har tre stationer för att räkna sträckande fåglar: Higbee Dike för ”Songbirds”, Hawk Watch för rovfågel och Avalon Seawatch för sjöfågel. Dessutom ringmärks rovfåglar och de driver ett projekt som märker monarkfjärilar. I dagarna har vi besökt Higbee och Avalon Seawatch och jag ser fram emot att se fler delar av fågelstationens verksamhet

 

 

2017-08-11: Vattna fåglarna!

Det är inte bara vi människor som tycker om att ta ett svalkande bad när det är sommar och varmt. Även fåglar gillar att bada. En bad- och dryckeshörna för småfåglarna i trädgården är lika viktig nu under värmeperioden som foderplatsen är under den kalla vintern.

Erbjud gärna fåglarna dagsfärskt vatten i riklig mängd i ett gammalt stekjärn, en utrangerad braspanna eller ett rejält fågelbad i granit. Du gör fåglarna (och igelkotten) en tjänst – de uppskattar verkligen vatten – och som tack kommer de att ge dig många fina stunders underhållning under varma sommardagar.

 

2017-08-01: Dags för sträckräkning
Idag inledde Nils Kjellén ännu en säsong på Nabben. Dags alltså för höstens sträckräkningar. Premiärdagen blev icke oväntat ganska stillsam med totalt 761 sträckande fåglar, varav drygt 300 mindre korsnäbbar, bland vilka en bändelkorsnäbb hittades.
Femton rovfåglar lämnade landet och i övrigt var det lite änder, lite vadare och lite måsfåglar.

Dagliga uppdateringar kommer som vanligt att ske på hemsidan, dels i dagboken och dels på sträcksidorna.

 

 

2017-07-13: Ringmärkningsrapport 2016

Ringmärkningen vid Falsterbo Fågelstation 2016 bedrevs med fortsatt huvudinriktning på populationsövervakning enligt standardiserade metoder, nu för 37:e året i rad. Totalt ringmärktes 25 453 fåglar av 90 arter inom den standardiserade verksamheten. Antalet arter är det näst högsta i serien.
Under vårsäsongen vid Fyren blev antalet märkta fåglar nära medeltalet (99 %), medan höstens resultat var klart högre än normalt (121 % av medeltalet). Säsongssumman vid Flommen under hösten hamnade nästan exakt lika med medeltalet (100%).

Övriga ringmärkningsinsatser bestod bl.a. av fjärde året (av 5) med ringmärkning enligt den standardiserade metodiken under 20 dagar före ordinarie säsongsstart på våren och tio dagar efter ordinarie säsongsslut på hösten. Dessutom gjordes en del insatser för att ringmärka speciella artgrupper eller arter samt märkning av boungar.
Årssumman blev 26 752 fåglar av 117 arter. En ny märkart (sibirisk järnsparv) tillkom under året. Det betyder att det totala antalet fåglar som märkts vid stationen 1947–2016 är uppe i 1 160 498 ex av 229 arter (+4 sorters hybrider).
Läs hela rapporten

 

2017-06-29: Sammanfattning av vårens ringmärkning

Ännu en vårsäsong är avslutad. Totalsumman för den standardiserade ringmärkningen vid Fyren våren 2017 slutade på 5 096 fåglar av 58 arter (medel 1980–2009: 3 809). Det är den femte högsta vårsumman i den nu 38 år långa serien. Två arter uppnådde fyrsiffriga säsongssummor och det var som vanligt rödhake (1 492) och lövsångare (1 142) men för lövsångaren ligger siffran likväl strax under referensvärdet (mv. 1980–2009). På tredje plats kom grönsiska med 499 märkta. Ytterligare åtta arter (gärdsmyg, järnsparv, rödstjärt, taltrast, ärtsångare, svarthätta, gransångare och kungsfågel) uppnådde tresiffriga summor, alla under 250.

Bland europaflyttarna var bl.a. gärdsmyg, järnsparv, rödhake, taltrast, rödvingetrast, gransångare, brandkronad kungsfågel, steglits, grönsiska och gråsiska betydligt talrikare än normalt. Särskilt antalet grönsiskor var anmärkningsvärt och säsongssumman (499) är den näst högsta under våren. Rödstjärt, kärrsångare, härmsångare, ärtsångare och svarthätta är några tropikflyttare, som också var talrikare än normalt. Särskilt ärtsångare var mycket talrik (178) och uppnådde den näst högsta summan under vårsäsongerna.
Arter som ringmärktes i betydligt lägre antal än normalt var, bland europaflyttarna, koltrast, kungsfågel, talgoxe, bofink, grönfink och hämpling. Koltrastens låga summa (43) beror sannolikt på att många passerade innan säsongen hade börjat 21 mars (36 märkta under ”försäsongen” 1-20 mars). Tropikflyttare med summor under referensvärdena var bl.a. näktergal, törnsångare, lövsångare, grå och svartvit flugsnappare samt törnskata, där summorna för näktergal och törnskata är mindre än eller lika med 50 % av respektive referensvärde.
Vädret under början av säsongen (slutet av mars-början av april) var relativt milt med högtryck över kontinenten vilket gav ett bra inflöde av fåglar och en rekordhög marssumma. Detta följdes av en kyligare period (snö och kyla till påsk i mitten av månaden!). Några dagar in i maj började varm luft över kontinenten röra sig norrut och med den följde fåglarna. Tre dagar i följd (6–8 maj, se nedan) ringmärktes fåglar i tresiffriga antal, delvis hjälpt av regnskurar, som bromsade sträcket. Anmärkningsvärt var mängden rödhakar i maj (504). Numera är det mycket ovanligt så sent på säsongen och man får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta högre antal. Under hela maj och fram till 7 juni var vädret gynnsamt och ringmärkning kunde bedrivas varje dag men dagssummorna var högst måttliga.

 

2017-05-15: Tornfalks-TV igång

Efter många om och men har vi nu åter direktsändning från tornfalksholken på fyren. Denna gång går det via YouTube, vilket betyder bättre kvalitet än tidigare. Riktigt bra blir det dock inte förrän vi får bredband via fiber (det är på gång).
Tornfalks-TV sponsras, precis som tidigare, av  Wildlife Garden.
Klicka på Tornfalk-knappen ovan för att titta!

 

 

2017-05-06--08: En hel månadssumma för maj på tre dagar

De tre senaste dagarna (6-8 maj) har varit oerhört fågelrika och drygt 1 400 fåglar (428+531+451) har ringmärkts vid Fyren. Det är fler än de totala månadssummorna för maj under de senaste sex åren. Dagssumman den 7 maj (531) är endast sjätte gången i standardserien (fr.o.m. 1980) en dagssumma överstiger 500 i maj och första gången under 2000-talet.
Två arter dominerade stort: rödhake och lövsångare. Särskilt rödhakarna var överraskande många så här sent på säsongen och dagssumman den 6:e (185) är faktiskt den högsta i maj i hela den standardiserade serien. Mycket talrik var också ärtsångare med 89 märkta under de tre dagarna, varav 57 (dagsrekord) den 6:e.
Det var också den första stora vågen av tropikflyttare med många nya märkarter för säsongen: Ladusvala, trädpiplärka, näktergal, rörsångare, törnsångare, trädgårdssångare, grå flugsnappare och gulhämpling.

Anledningen till detta massuppträdande av fåglar är sannolikt väderrelaterad. Det var kyligt och blåsigt tidigare under veckan och ett regnväder låg parkerat över norra Tyskland de senaste dagarna. Flyttfåglarna bromsades upp av detta och ansamlades söder om Östersjön. När regnvädret drog bort natten till lördag, öppnades vägen norrut och dessutom var vinden svag och sikten god, m.a.o. perfekta förhållanden.
De två efterföljande dagarna drog det ner regnskurar norrifrån under senare delen av natten och på morgonen, vilket gav stort nedfall av nattsträckare.

 

 

017-04-29: Dags för skärfläckevandringar

 

 

2017-04-15: Dags för IBOC-2

I månadsskiftet augusti-september 2014 hölls den första internationella fågelstationskonferensen (IBOC) i Falsterbo. Tanken var redan då, att detta skulle vara startskottet till en återkommande konferens för att regelbundet samla världens fågelstationer. Stafettpinnen lämnades vidare från konferensen i Falsterbo till USA.

Nu, tre år senare, kommer den andra internationella fågelstationskonferensen (IBOC 2) hållas i Cape May, New Jersey, USA i oktober. Hoppas vi kan få ett bra deltagande från Sverige och Europa och hjälp gärna till att sprida detta budskap i era bekantskapskretsar.

Direktlänk till registreringen finns här.

 

2017-03-22: Ny återfyndsart

Idag fick vi en rapport om ett återfynd av steglits, en art som vi tidigare inte har något återfynd av. I genomsnitt märker vi färre än tio steglitser per år så återfyndschansen var minimal.

Den aktuella steglitsen ringmärktes vid Fyren 11 oktober 2012 som ung hane. Den kontrollerades av ringmärkare vid Klein Müritz i norra Tyskland, 130 km SSW från Falsterbo för några dagar sedan, 18 mars 2017, fyra år och 157 dagar efter märkning. Den äldsta steglitsen i svensk ringmärkning är drygt fem år.

 

 

2017-02-18: Dags för "Det stora fågeläventyret"

I förra veckan bjöd SVT till pressträff och premiärvisning av första avsnittet av vårens storsatsning Det Stora Fågeläventyret. I korthet handlar det om en rad kändisar, som i par med varsin erfaren ”superskådare”, ställs inför olika utmaningar på olika platser runt om i landet. Precis som i andra produktioner inom genren kommer de minst framgångsrika deltagarna att tvingas lämna tävlingen. De tre sist kvarvarande paren gör sedan upp om slutsegern i Peru.

Deltagare:
Anders Bagge och fågelskådaren Maria Olsson
Martina Haag och fågelskådaren Måns Karlsson (HEJA-HEJA!!!)
Armand Krajnc och fågelskådaren Frida Johnsson
Henrik Kruusval och fågelskådaren Elsy-Britt Schildt
Bathina Philipson och fågelskådaren Pav Johnsson
Vanessa Falk och fågelskådaren Niklas Aronsson
Daniel Norberg och fågelskådaren Donat Hullmann

Första avsnittet ses på SVT 21 februari kl. 20:00.

 

 

2017-01-22: Höjda priser

Vi går in i 2017 med vetskapen om att ett stort anslag, som vi haft under fyra år, inte längre kommer att ges. För att få ekonomin någorlunda balanserad måste vi därför dessvärre höja vissa avgifter.
Sålunda har vi bestämt att fr.o.m. nu kostar guidningarna 50 kr per person och alltid minst 500 kr.
Logiavgiften på fågelstationen höjs till 160 kr för SkOF-medlemmar och 200 kr för övriga, allt per bädd och natt.

Vi hoppas förstås att denna höjning inte får alltför avskräckande effekt, det är trots allt fortfarande ganska låga priser i jämförelse med mycket annat. Varje krona går rakt in i verksamheten och ingen (mer än fåglarna) profiterar på Falsterbo Fågelstation.

 

 

GAMLA NYHETER:

         

         

Tillbaka uppåt.

 

 

Internationella
kontakter

 

 

 


 

 

 

Vi stöder Falsterbo Fågelstation
(alfabetisk ordn.)

 

 

 

 

Falsterbo-Vellinge
IWC

 

 


Vellinge

 

 

 

 

Stiftelsen
LUNDS
DJURSKYDDSFOND

 

 

 

 

Byggnadssnickare
BENGT MORIN

 

 

 

 


Falsterbo-Vellinge Rotaryklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOFs forskningsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

samt

 

283

enskilda givare

Senast ändrad: 2017-12-03, 14:25.
Copyright © Falsterbo Fågelstation.