SENASTE NYTT Idag: Torsdag 24 januari 2019.  Solen går upp kl. 08:14. Solen går ned kl. 16:27. Se även...
 
     Aktuellt väder (från SMHIs väderstation vid Falsterbo Fyr):  
Kl. 19:00 CET: FUKTDIS
Molnighet Vind Temperatur Kyleffekt Sikt Lufttryck
6/8 SE 9 m/s +0,1 °C -6,7 °C9 km 1008,5 hPa
  Uppdateras var tredje timme kl. 07-19. Klicka på SMHI-loggan för prognos.

          

 

Senaste nytt i WEBSHOPEN

 

 

VINGAR ÖVER FALSTERBO

2:a upplagan

Klicka för att läsa mer och beställa.

50-ÅRSKRÖNIKAN

Klicka för att läsa mer och beställa.

ETT KLICK FÖR SKOGEN

Bevara Sveriges gammelskogar.
Klicka
ovan.

BESÖK

Klicka ovan för info!

FALSTERBONÄSETS NATURVÅRDS-FÖRENING

RAPPORTERA ÅTERFYND

Rapportera återfynd
av ringmärkta fåglar direkt till Ringmärk-ningscentralen

SKÅNES ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Sätt muspekaren i bilderna för att se bildtext och fotograf.                               Gamla nyheter - klicka här.

2018-11-10: Ringmärkningen vid Fyren hösten 2018 - kort sammanfattning

Idag avslutades den 39:e standardiserade höstsäsongen vid Fyren. Totalt ringmärktes 18 031 fåglar av 68 arter, vilket är den 14:e högsta summan i serien. Det har varit en märklig höst med dödläge under första hälften av säsongen och endast 2 209 fåglar märkta. Sen brakade det loss: Andra halvlek gav 15 922 fåglar. Denna höga summa kan främst tillskrivas två arter, blåmes och kungsfågel med 7 770 respektive 2 941 märkta. För blåmes är det ungefär dubbla referensvärdet (medeltal 1980-2009) och för kungsfågel drygt 500 över. Ytterligare två arter nådde fyrsiffrigt, talgoxe 1 413 och rödhake 1 147, motsvarande nästan tre gånger referensvärdet för talgoxe men bara knappt halva för rödhake.

De flesta tropikflyttare slutade på låga säsongssummor. I förhållande till referensvärdena är t.ex. antalen för trädgårdssångare och svartvit flugsnappare knappt hälften respektive femtedelen av dessa. Lövsångaren nådde precis över hälften. Ärt- och törnsångare slutade däremot klart över sina referensvärden.

De 14 högsta dagssummorna inföll alla i oktober när mesar och kungsfåglar drog på som bäst. Fyra dagssummor var fyrsiffriga och allra högst var 1 671 den 16 oktober.

Invasionen av talgoxe och blåmes drog även med sig andra arter som t.ex. stjärtmes 137 märkta, entita 1 (rar vid Fbo), svartmes 293 (högsta sedan 1990), nötväcka 18 (högsta någonsin) och trädkrypare 42.

Bland ovanligare arter som ringmärktes denna höst var gröngöling 2, ringtrast 1, trastsångare 1, trädgårdsträdkrypare 1 och varfågel 5.

 

 

2018-11-02: Rapport från Cape May (New Jersey, USA)

Inom vårt vänskapsavtal med Cape May, Long Point (Kanada) och Spurn (Storbritannien) har vi ett utbyte av främst yngre fågelstationsfolk. Just nu är en av våra ringmärkare (Marc Illa) på Cape May och skriver så här om sin första vecka:

Cape May is a fantastic place for migratory birds! The New Jersey Audubon and the Cape May Bird Observatory do excellent work protecting areas and making them suitable for migratory birds as well as they run different monitoring programs. During these days here I have been able to participate in the several projects that they run, but I have been mostly involved in the new bird banding (=ringing) project, that has started this year. A lot of interesting data has been collected this year already, updates can be followed at: https://njaudubon.org/tag/banding/

Above I attach some pictures to summarize this week of birding and ringing in Cape May! From left to right and from top to bottom: White-crowned Sparrow Zonotrichia leucophrys, Tree Swallows Tachycineta bicolor, Red-tailed Hawk Buteo jamaicensis, Black-and-White Warbler Mniotilta varia, American Kestrel Falco sparverius, Black Skimmers Rynchops niger and Blue Jay Cyanocitta cristata.

 

 

2018-10-27: Klykstjärtad stormsvala vid Nabben

Den blåsiga vädertyp vi har haft den senaste tiden har fört havsfåglar till svenska västkusten och några har t.o.m. kommit så långt som till Falsterbo. Tio havssulor har setts, liksom enstaka bredstjärtade labbar, fjällabbar och tretåiga måsar. Mest oväntad var nog en klykstjärtad stormsvala som dök upp vid Nabben 27 oktober och dessutom visade upp sig på unikt nära håll.

Detta var åttonde fyndet av klykstjärtad stormsvala vid Falsterbo genom tiderna. Alla fåglarna har setts vid Nabben och alltid bara en åt gången. Den första sågs 30 september 1969. De följande sågs 1 oktober 1990, 4 november 1992, 18 september 1997, 4 oktober 1997, 30 oktober 1998, 23 september 2004 och nu 27 oktober 2018. Det var högst sex år mellan observationerna 1990-2004, sen dröjde det alltså 14 år (mer än 3 gånger så länge) till nästa... Det behöver förstås inte betyda något...

 

 

2018-10-26: Tre rapporter

Årsrapporterna från sträckräkning och ringmärkning 2017 finns nu inlagda under "Publikationer". Sträckrapporten var färdigskriven redan under vintern 2018 och ringmärkningsrapporten i slutet av maj (redan det är sent). Därefter har de legat i malpåse i väntan på att Fåglar i Skåne 2017 skulle bli färdig för layout.
Kanske man kan organisera det annorlunda framöver, så att rapporterna layoutas direkt när de kommer in till redaktionen? Desto tidigare kan de publiceras på vår hemsida.
Även rapporten från årets (2018) kustfågelinventering är färdig sedan en tid tillbaka och länkar till denna och de övriga två rapporterna finns under "Publikationer" och på bilderna nedan.

 

 

2018-09-29: Svartmes på väg!

Svartmes är en typisk invasionsart i södra Sverige. Som framgår av den bifogade grafen, är antalet ringmärkta fåglar vid Fyren varje höstsäsong i den standardiserade ringmärkningen mycket varierande. I år (i rött) har vi redan ringmärkt 161 individer, vilket redan är det femte högsta antalet någonsin och oktober har inte börjat än! Igår hade vi den tredje högsta dagssumman någonsin i standardmärkningen vid Fyren, med 53 ringmärkta individer, inklusive en adult fågel. Sex svartmesar ringmärktes även vid Flommen igår, totalt tidigare endast åtta märkta!

Det kan tilläggas att den högsta dagssumman någonsin för svartmes är 306 ex den 1 oktober 1975 och den högsta säsongssumman någonsin är 1 136 också från 1975. Det var (tyvärr) före den standardiserade verksamhetens start och det innebär att det var betydligt färre nät ( vanligtvis 8-12) och betydligt färre personal (1-2 personer). Det är alltså inte direkt jämförbart, men det säger ändå någonting... (Marc Illa, Lennart Karlsson)

 

 

2018-09-26: Spännande återfynd!

Idag fick vi ett riktigt extraordinärt återfynd. Det gäller en kustsnäppa Calidris canutus, som ringmärktes vid Nabben 2 september 2002 och var då en ungfågel dvs. född 2002.<br>
Femton år och 306 dagar senare, 4 juli 2018, återfångas den som häckande hona på Taymyr-halvön av ryska ringmärkare dvs. på den sibiriska tundran alldeles vid kanten av Ishavet (76.05 N, 98.33 E).

Avståndet mellan märk- och fyndplats är 4 003 km. Detta avstånd har kustsnäppan avverkat två gånger om året i 15 år plus två enkelresor. Det blir drygt 128 000 km. Lägg därtill resan från Falsterbo till övervintringsområdet i Västafrika och det blir ungefär dubbla sträckan. I vilket fall motsvarar den sammanlagda flygsträckan omkring åtta varv runt Jorden. Imponerande!

 

 

2018-09-11: Småfläckig sumphöna

Idag ringmärkte vi två småfläckiga sumphöns i Flommen. Trots att arten inte är särskilt vanlig här, får vi några varje säsong. Det intressanta med dagens fångst är den ena fågeln var adult. Av 58 ringmärkta småfläckiga sumphöns sedan 1980 var detta den blott andra adulta.

Bilderna visar de två fåglarna, ungfågeln till vänster och den adulta till höger. Den visar bl.a. mycket gråare färg i ansiktet, färggladare näbb samt röd irisfärg.

 

 

2018-09-02: Bird show!

Idag var det sista dagen på Falsterbo Bird Show! Tack till alla assistenter och organisatörer, som återigen gjorde det möjligt. Fåglarna har visat upp sig mycket bra under helgen, speciellt idag. Sammanlagt ringmärktes mer än 400 fåglar av 31 arter vid de båda märkplatserna!

De mest intressanta fåglarna var två stenknäckar (Coccothraustes coccothraustes), 30 buskskvättor (Saxicola rubetra) – vilket är vår näst bästa dagssumma någonsin för denna art! – och en småfläckig sumphöna (Porzana porzana). Vi var glada att kunna visa upp den sistnämnda på en guidning!

 

 

2018-08-27: IBOC 3 är på gång!

 

2018-08-18: Dags igen: Skåda med P-G!

Nu på lördag 18 augusti är det premiär: Mellan kl. 08 och 12 finns P-G Bentz på plats utanför Fyrträdgården (på sjösidan) för att visa på vad som flyger över i fågelväg. Man kan komma och gå när man vill, det är gratis och det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om fåglar.

Fortsättning följer på söndag (19 aug) och därefter varje lördag och söndag hela hösten t.o.m.  veckoslutet i 20-21 oktober. Välkomna!

Fyrshopen öppnar lördag 25 augusti och är öppen varje veckoslut så länge P-Gs guidningar pågår.

 

2018-08-04: Bra start på ringmärkningssäsongen

Mycket fågel och inga inställda dagar kännetecknar inledningen av höstsäsongen. Vid Flommen är det t.o.m. den allra fågelrikaste inledningen (21-31 juli) i hela den standardiserade serien. På de första elva dagarna har således 738 fåglar ringmärkts, vilket är 108 fler än tidigare högstanotering (630 från 1989). Många arter som t.ex. sävsångare, kärrsångare, törnsångare och t.o.m. lövsångare ligger en bra bit över medelvärdet för juli. Den enda som ligger klart under medel är rörsångare. Fortsättningen blir spännande!

Även vid Fyren har det varit skapligt bra: 281 märkta fåglar är den sjunde högsta summan i serien. Rödstjärt, härm-, ärt- och törnsångare har varit långt talrikare än normalt medan t.ex. lövsångare ligger en liten bit under medel.

Allt detta kan vara frukten av en lyckad häckningssäsong men det kan också vara så att fåglarna flyttar tidigare numera. En tredje faktor är att det är gott om bladlöss i vassen f.n., vilket bl.a attraherar lövsångare.
Vi blir lite klokare om en månad när de flesta av tropikflyttarna har gett sig iväg.

 

2018-07-24: Fältsångare!

Idag ringmärkte vi den sjunde fältsångaren Acrocephalus agricola vid Falsterbo Fågelstation. Den fångades i vassen i Flommen på den allra sista nätrundan för dagen och bestämdes till 2k hona efter fjäderdräkt, irisfärg resp. ruvfläck.
De tidigare fältsångarna har ringmärkts 1962, 1990, 1992, 1998, 2003 och 2006. Fyra av dessa är ringmärkta i augusti och en i september, alla i Flommen. Fågeln från 2006 ringmärktes under slutet av vårsäsongen vid Falsterbo fyr (10 juni).
Det här var en riktigt trevlig överraskning för oss så här i början på en förhoppningsvis bra säsong!

 

2018-06-10: Född på 1900-talet

Häromdagen fick vi en rapport från Ringmärkningscentralen som bl.a. innehöll ett återfynd av en småtärna, som ringmärktes vid Nabben 23 juli 2000 och kontrollerades häckande på Själland 23 maj i år, 17 år och 304 dagar efter märkningen.

Det är nytt åldersrekord för småtärnor märkta i Sverige. Den bestämdes dessutom till 3+ vid märktillfället, vilket betyder att den är född 1998 eller tidigare och fyller alltså (minst) 20 år i år!

Vi har bara fem fynd av småtärna sen tidigare. Fyra av dem är i närområdet medan den femte återfanns (död) i Marocko, 2 888 km från Falsterbo.. Den tidigare äldsta fågeln kontrollerades fem år efter märkning.

 

 

2018-05-12--13: Inventering av Landgrens holme

Lördag morgon 12 maj genomfördes den årliga inventeringen av Landgrens holmes häckfåglar, som vanligt från en 18 m hög lift invid fotbollsplanen. Rekordmånga bon och arter räknades på den lilla holmen. Totalt blev det minst 436 bon fördelade på 13 arter: GRÄSAND 6, EJDER 1, STRANDSKATA 5, SKÄRFLÄCKA 210, STÖRRE STRANDPIPARE 3, TOFSVIPA 3, RÖDBENA minst 15 (svårräknade bland grästuvorna), SKRATTMÅS 137 (rekord), FISKMÅS 2, KENTSK TÄRNA 8 (ny häckningsart på holmen), FISKTÄRNA 1 (ny häckningsart på holmen), SILVERTÄRNA minst 21 (rekord, alla par hade ännu inte värpt) och SMÅTÄRNA minst 22 (alla par hade ännu inte värpt). Till detta kommer säkert ett antal som doldes i vegetationen, kanske t.o.m. någon ytterligare art, t.ex. skedand, som synts på holmen men inte synts ruva ännu.

Antalet skärfläckepar var visserligen något lägre än rekordåren 2016-17 (210 mot 244/240), men ändå en bra summa, Sveriges största koloni! Mest har skrattmåsarna ökat, fördubbling från 2017. Och så häckar det nu fyra tärnarter på den lilla holmen, förutom silver- och småtärnor (över 20 par vardera!), kentsk tärna 9 par och fisktärna ett par.

Någon kanske oroas över att skrattmåsarna till slut blir så många, att de tränger ut skärfläckor och andra arter. Men skrattmåsarna är väl koncentrerade till den sydöstra delen medan skärfläckorna ligger utspridda över hela holmen. Ofta ligger dock arterna blandade och ruvar i full harmoni.

Tofsvipor och större strandpipare har börjat få kläckta ungar, medan skärfläckor och tärnor har en till två veckor kvar att ruva innan kläckningen börjar på allvar.

Det är god el-effekt på både "det inre" nätstängslet runt holmen och "det yttre" kreaturstängslet. Inga rävspår har synts innanför på en tid nu! Kajorna verkar inte lika ettriga efter ägg och ungar som förra året. I synnerhet småtärnorna jagar frenetiskt bort kajor som försöker landa

Vi håller tummarna för att inga oväntade störningar uppstår och att det inte blir regn och rusk under kläckningen som förra året! (Mikael Kristersson)

 

 

2018-05-05: Tornfalken

Dessvärre verkar det som om det inte blir någon häckning i holken på Falsterbo fyr i år. Vi har inte sett någon falk ens i närheten av holken den senaste tiden. Länken stängs därför nu tämligen omedelbart.

Det är andra gången sedan holken sattes upp 1990, som häckning inte har ägt rum. Den första var 2013. Det finns därtill två år, 2002 och 2017, då inga ungar har kläckts. Totalt har 124 ungar flugit ut ur holken.

 

 

2018-04-30: Halvtid

Nu har vi hunnit halvvägs i vårens ringmärkningssäsong. Totalt har 1 877 fåglar ringmärkts, vilket är en fågel över medelvärdet 1980-2009 t.o.m. 30 april. I fjol var det 2 571 under samma period och det är kanske därför det har känts lite tunt i år. Faktum är dock att vi ringmärkte nästan exakt samma antal fåglar i april 2017 (1 679) som i år (1 641). Det var mars 2017 som var mycket fågelrik och gav skillnaden.

Sett till de olika arterna ligger gärdsmyg, järnsparv, koltrast, taltrast, gransångare, brandkronad kungsfågel och bofink klart över både halvtidsmedelvärdet och medelvärdet för hela säsongen. Däremot har rödhaken bara nått upp till drygt hälften av halvtidsmedelvärdet. Alla uppräknade arter ovan är europaflyttare, som inte har mycket kvar av flyttningssäsongen.

Tropikflyttarna är fortfarande i början av sin ankomst och vi har så här långt noterat höga antal (i förhållande till halvtidsmedelvärdet) för rödstjärt, ärtsångare och svarthätta. Lövsångaren har däremot varit fåtalig och har bara kommit upp till 70 % av halvtidsmedelvärdet. Andra tropikflyttare som törnsångare, grönsångare och svartvit flugsnappare har ringmärkts i enstaka exemplar. Den första ärtsångaren ringmärktes redan 10 april och den första törnsångaren ringmärktes 19 april, vilket med tre respektive åtta dagars marginal är de tidigast ringmärkta någonsin vid Falsterbo.

Några sällsynta arter har hittills inte ringmärkts. Brandkronad kungsfågel kan ju knappast räknas dit längre, då vi (hittills) ringmärkt 28 ex denna vår varav 13 på en dag (5 april). Då är de två gråsparvarna betydligt ovanligare. I den standardiserade ringmärkningen har gråsparv bara förekommit vid nio tidigare tillfällen under vårsäsongerna, senast var det 2013.

 

 

2018-04-29: Nytt vindskydd på Nabben

Nu finns det ett nytt stabilt vindskydd på Nabben. Det tog lite tid men sen alla formaliteter var avklarade uppfördes byggnaden snabbt. Vellinge kommun och Falsterbo Golfklubb står bakom tillkomsten av vindskyddet, som uppfördes av en byggfirma. Det är en välkommen present till sträckräknare och besökande fågelskådare!

 

 

2018-04-09: Kentska tärnans återkomst(?)

I början av förra seklet häckade kentska tärnor i en stor koloni på Måkläppen, just intill den stora skrattmåskolonin som fanns där ute på den tiden. Förra sommaren attraherades en flock på ca 30 kentska tärnor med flygga ungar till kolonin av skrattmåsar på Landgrens holme. Skulle det vara möjligt att få kentska tärnor att häcka i skrattmåsarnas närhet på Landgrens holme? Det vore väl värt ett försök, tyckte Mikael Kristersson och fågelstationen inköpte tio vettar av trä föreställande kentska tärnor.

Den 5 april placerades vettarna ut som en liten tärnkoloni på Landgrens holme. I morse visade Mikael upp vettarna för Göran Walinder. Göran kollade i tubkikaren och efter en liten stund säger han:"Du Mikael, en av vettarna rör på sig!"

Ett par timmar senare meddelade Mikael: "Nu är dom två!" Efter ytterligare nån timme åkte P-G Bentz ut för att fotografera dem och då var det sex kentska i vette-kolonin! Senare på dagen när Mikael höll på med justering av elstängslet var det fyra stycken; två par som livligt kurtiserade varandra med resta nackfjädrar! För bra för att vara sant? Vi får se...

 

 

2018-03-06: Nytt sätt att stödja fågelstationen: Bli en Falsterbo Fågelvän!

Att vara en Falsterbo Fågelvän är helt enkelt att man stöder fågelstationen ekonomiskt. Skillnaderna mot de befintliga sätten är, att man sätter in en förutbestämd summa (395 kr) och att man en gång om året anmodas att göra det igen. Det är att jämföra med ett slags medlemsskap. Tanken med Falsterbo Fågelvän att på sikt bygga en grund som kan hjälpa till att säkerställa stationens framtid.

Som Falsterbo Fågelvän får du:
• Nyhetsbrev från Falsterbo Fågelstation
• Fågelstationens årsrapport
• Annan intressant information om fågelstationens verksamhet

Klicka på "Stöd oss"-knappen uppe till höger för mer info
om hur du blir en Falsterbo Fågelvän.

 

 

2018-03-03: Tornfalksholken ur nya vinklar

Inför årets häckningssäsong har den 28 år gamla tornfalksholken på Fyren bytts ut. Den nya holken, som är aningen större än den gamla, har byggts av Robert Nobel, ägare till företaget Wildlife Garden. Bland de nya finesserna finns möjligheten att täcka för öppningen framtill samtidigt som man kan öppna holken från baksidan. Detta blir speciellt praktiskt när det är dags att ringmärka ungarna.

Det blir alltså "Tornfalks-TV" även i fortsättningen, förstås, men även här finns det innovationer. Holken är nu försedd med TVÅ kameror. Den ena sitter som tidigare på en (nu något längre) stång utanför holken. Den visar video hela dygnet. Den andra sitter i taket inuti holken och visar hela interiören uppifrån, men bara i dagsljus. Det hela streamas via YouTube, t.v. i intervall om åtta sekunder per kamera.

Klappat och klart alltså, nu väntar vi bara på huvudrollsinnehavarna, dvs. tornfalkarna. Klicka på "Tornfalken" ovan och kolla...

 

 

2018-02-28--03-01: Skånsk-sibirisk vinter (eller: Man ska inte ropa Hej...)

Vi hade ju redan konstaterat att vintern 2017-18 började 5 februari och slutade tio dagar senare. Då hade vi åter haft plusgrader sedan mer än fem dygn tillbaka och då är det vår. Men vädret bryr sig inte om meteorologiska definitioner och sedan 23 februari har det varit allt annat än vårlikt

Ett stabilt högtryck långt norrut satte igång en kraftig nordostlig strömning av (mer än) iskall arktisk luft. Vid passagen över havet, som till stora delar var öppet, uppvärms luften närmast havsytan och tar även upp fukt. Den uppvärmda luften stiger uppåt och ger moln som snabbt växer till sig, vilket resulterar i de kraftiga snöbyar, som vi har sett de senaste dagarna.

Den kraftiga vinden packade samman snön i jättestora drivor på vissa ställen medan det i princip var barmark på andra. Dramatiken utökades ytterligare med intensivt snödrev.

Vinden var tidvis uppe i kulingstyrka och med en lufttemperatur på 7-8 minusgrader blir kyleffekten minst den dubbla. Man undrar förstås hur det har gått för fåglarna...?
De som orkar och kan flyttar bort...

...andra hukar sig i lä från den isande blåsten (och hoppas på det bästa). Det blev ju extra känsligt nu när en hel del vårfåglar redan hade anlänt.

Senast vi upplevde något liknande var i november 2010, vilket ledde till en väldigt lång vinter
Prognosen för den närmaste veckan pekar på plusgrader från början av nästa vecka. Vi hoppas verkligen att det blir så, dels för fåglarnas skull och dels för att allt utomhusarbete, som har blivit en vecka försenat, kan komma igång igen.
Samtliga foton ovan har tagits av David Erterius.

 

 

2018-01-08: Lär känna vinterfåglarna!

P-G Bentz från Falsterbo Fågelstation visar bilder och berättar om fågelbordens besökare och hur vi kan hjälpa dem under den kalla och mörka årstiden.
Bildvisningarna äger rum kl. 12:00, 13:30 och 15:00. Då ges också information om den kommande riksomfattande räkningen "Vinterfåglar inpå knuten".

Norregårdens Fågelfrö är på plats kl. 11-16 med olika sorters fågelmatare och fågelfrön till försäljning.
Väl mött på Falsterbo Strandbad!

 

 

2018-01-01:

 

GAMLA NYHETER:

         

           

Tillbaka uppåt.

 

 


Bli en

 

 

 

 

 

Internationella
kontakter

 

 

Vi stöder Falsterbo Fågelstation
(alfabetisk ordn.)

 

 

 

 

Falsterbo-Vellinge
IWC

 

 


Vellinge

 

 

 

 

Stiftelsen
LUNDS
DJURSKYDDSFOND

 

 

 

 

Byggnadssnickare
BENGT MORIN

 

 

 

 


Falsterbo-Vellinge Rotaryklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOFs forskningsfonder

 

 

 

 

 

 

 

 

samt

 

283

enskilda givare

 

Senast ändrad: 2018-12-17, 00:45.
Copyright © Falsterbo Fågelstation.