Tornfalks-TV från Falsterbo fyr

Fyrtornfalkarna

I denna holk, högt uppe på Falsterbo fyr, häckar tornfalkar sedan 1990. Genom ringmärkning vet vi att föräldrafåglarna var de samma under åren 1990–94. De fick tillsammans 21 ungar.

Våren 1995 häckade en ny hona tillsammans med samme hane som tidigare. De fick fem ungar. Han blev senare pappa till ytterligare fyra ungar, nu med sin tredje hona.

Sedan 1997 har nya par tagit fyrholken i besittning. Så skedde t.ex. 2014, då det förra paret inte klarade vintern. I år (2017) är det sannolikt ett nytt par igen. Kanske går det lättare att hålla rätt på nu, när både hanen och honan i det nuvarande paret har blivit ringmärkta.

År 2003 och 2012 blev det sju ungar i holken, vilket är gällande "rekord".

Varje år har ungarna ringmärkts. En av dem har återfunnits i nordvästra Italien (dec), en annan i Schleswig-Holstein (nov), en tredje i Halland (dec) och en fjärde rapporterades skjuten på Kastrups flygplats (juli).

Antal ungar per år

1990 ............. 5
1991 ............. 3
1992 ............. 6
1993 ............. 3
1994 ............. 4
1995 ............. 5
1996 ............. 4
1997 ............. 5
1998 ............. 4
1999 ............. 6
2000 ............. 6
2001 ............. 6
2002 ............. 0
2003 ............. 7
2004 ............. 5
2005 ............. 5
2006 ............. 4
2007 ............. 5
2008 ............. 5
2009 ............. 6
2010 ............. 4
2011 ............. 6
2012 ............. 7
2013 ingen häckning
2014 ............. 4
2015 ............. 4
2016 ............. 5
2017 ............. 0*
2018 .............

*ägg lades och ruvades men kläcktes aldrig.

Årets par  (2017)

Honan

Hanen