Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2

Verksamhet

Forskning

All verksamhet som fågelstationen bedriver har sitt ursprung i forskning. Ända sedan starten har stationen varit knuten till Lunds Universitet och genom åren har många doktorander gjort hela eller delar av sitt fältarbete på Falsterbo fågelstation. En del av denna ekologiska grundforskning kan kanske te sig abstrakt för gemene man, men rönen vidgar vår förståelse om världen och fåglarna. Inom ramen för denna ständigt pågående grundforskning finns det flera mer handfasta tillämpningar enligt nedan.

Storskalig miljöövervakning

Flyttande fåglar rör sig över oerhört stora områden. Fåglar som passerar Falsterbo på hösten kommer från sina häckningsplatser i norra Europa. En del av dem har en lång resa kvar till sina vinterkvarter i Afrika. Genom att systematiskt följa fågelflyttningen förbi Falsterbo får vi därmed indikationer om förändringar i naturen, från Norra Europa till Afrika. Dessa förändringar pågår ständigt och berör allt liv på jorden. Klimat- och miljöfrågor står i världspolitikens fokus. Att följa miljöförändringar under lång tid är därför nödvändigt och fåglar är utmärkta indikatorer för detta!

Falsterbo Fågelstation har många decenniers erfarenhet av sådan grundforskning. Vi har totalt fyra sammanhängande serier av systematiska och jämförbara data. Sträckräkningsdata sedan 1973 och ringmärkningsdata fyren vår och höst samt Flommen (höst) sedan 1980. Dessa serier blir allt värdefullare för varje år som läggs till. För att kunna garantera detta är fågelstationen beroende av Ditt stöd.

Lokal miljöövervakning

Våra inventeringar av häckande och rastande fåglar har också pågått i flera decennier. Resultaten medför bl.a. att vi kan argumentera och agera i diverse exploateringsärenden i en alltmer tätbefolkad region. Trycket på naturen ökar för varje dag och för att beskriva fåglarnas behov och roll i ekosystemet behöver fågelstationen Ditt stöd.

Folkbildning

En annan mycket viktig form av fågel- och naturskydd är att sprida kunskap och väcka intresse hos allmänheten, inte minst hos barn och ungdomar. Vi arbetar ständigt med detta genom guidningar, exkursioner, utställningar, hemsida m.m. Vi har bra material, duktiga guider och avser att fortsätta och ytterligare utveckla denna verksamhet. Till detta behöver fågelstationen Ditt stöd.

Vi behöver ditt stöd!

Alla bidrag, stora som små, tas tacksamt emot.

Läs mer här!

2021-12-17
Copyright© 2021, Falsterbo Fågelstation.

Logga in