Bli medarbetare vid Falsterbo Fågelstation!
Arbete på fågelstation är en annorlunda och spännande form att utveckla sitt fågelintresse.
Förutom mötet med många spännande arter får man också en inblick i fågelforskningens värld.
Att se och hålla fåglar i handen ger en viss känsla och dessutom upptäcker man detaljer, som också kan
användas vid "vanligt" fågelskådande. Vill du se miljontals fåglar? Boka en höst vid Falsterbo Fågelstation.


Kungsfågelsångare. (P-G Bentz ©)


Blåmesar i näten vid Fyren. (P-G Bentz ©)

Vi söker:

RINGMÄRKNINGSASSISTENTER
1-2 personer 20 juli-10 november
2-3 personer ca. 20 augusti-20 oktober

Assistenter hjälper till med ringmärkningen. Du får också tillfälle att lära dig ringmärkning (om du inte redan kan). I princip är det jobb sju dagar i veckan med start i gryningen men det finns också tid till eget fågelskådande mellan varven.

GUIDE FÖR SKOLKLASSER M.FL.
1 person ca 25 augusti-31 oktober

Som guide bokar du in och tar emot grupper och hjälper till med ringmärkningen däremellan. Du arbetar ihop med vår ordinarie guide Karin och ni turas om att ta emot grupperna. Även om du är guide innebär det i princip jobb sju dagar i veckan. Du ska helst också kunna guida på engelska.

FÖRKUNSKAPER: Vi har inga direkta krav på förkunskaper frånsett normal artkännedom, men vi vill helst att du har någon erfarenhet av ringmärkning. Viktigast är att du har intresse och ambition för uppgiften. Kan du dessutom stanna en längre period eller t.o.m. en hel säsong är det ytterligare en fördel.

Är du intresserad? Skriv/ring och berätta:
* Vad du vill arbeta som
* Vilken tid du kan komma
* Din erfarenhet av ringmärkning eller guidning.

ERSÄTTNING: Dagtraktamente, f.n. 200 kr/dag till ringmärkare och guider samt 160 kr/dag till assistenter. Dessutom betalar vi resan mellan din hemort och Falsterbo t.o.r med billigaste färdsätt inom Sverige, om du stannar minst tre veckor. Du bor gratis på fågelstationen men står själv för matkostnader.

För närmare information - hör av dig till:
FALSTERBO FÅGELSTATION,
Fyren, 239 40 FALSTERBO
Tel: 040-473703, e-post: falsterbo@skof.se


Nätfångst i vassen vid Flommen. (Kaj Svahn ©)


Gräshoppsångare. (P-G Bentz ©)


Guidning vid Fyren. (P-G Bentz ©)