Skånes Fågelatlas. (2013) K. Bengtsson & M. Green.
Pris: 350 kr.

Ett mångårigt inventeringsarbete har nu sammanställts och resulterat i boken Skånes Fågelatlas. Den rikt illustrerade boken presenterar samtliga häckande fågelarters utbredning i Skåne, uppdaterade beståndsuppskattningar och förändringar sedan förra atlasinventeringen (1974-1984).
Författare: Kenneth Bengtsson & Martin Green. Grafisk utformning: P-G Bentz.
Utgiven: 2013. Format bxh: 21,5x27,5 cm. Inbunden. 448 sidor.
OBS. Tyvärr väger boken mer än 2 000 gram och måste därför skickas som postpaket till en kostnad av 135 kr/kolli.

Medlemmar i SkOF kan köpa Skånes Fågelatlas för 300 kr.