Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2

Grupper

En viktig del av fågelstationens arbete är folkbildning. Vi erbjuder därför olika typer utåtriktade och folkbildande aktiviteter.

Gruppguidningarna som beskrivs på denna sida är störst i omfattning och erbjuds både vår och höst. Därutöver har vi fria kom-som-du-är guidningar under veckosluten på hösten.

Innehåll

En ordinär gruppguidning varar ungefär en timme och bland annat ingår följande moment (anpassade efter åldersgruppen).

Orientering om Falsterbonäset
Geografiskt läge, naturtyp, koncentrationen av flyttfåglar.

Beskrivning av fåglar och fågelflyttning
Fåglarnas utveckling och anpassning. Nutidens dinosaurier! Hur och varför flyttar fåglarna? Orientering, flyttningsstrategi, flygteknik m.m.

Fågelstationens verksamhet
Varför behövs en fågelstation? Exempel på resultat. Särskild vikt läggs vid miljöövervakning. Beståndsväxlingar hos såväl lokalt häckande fågelarter som hos nordiska flyttfåglar följs vid Falsterbo.

Ringmärkning av nyinfångade fåglar
Ingår alltid.

Säsonger

Under ringmärkningssäsongerna (april-maj samt augusti-oktober) tar vi emot grupper  (skolklasser, dagisgrupper, föreningar, företag m.fl.). Guidningarna äger rum vid Falsterbo fyr, företrädesvis under morgnar och förmiddagar.

Boka tid

Telefon 0736-254 256, vardagar, helst eftermiddagar, före kl. 18:00. eller via e-post

Här kan du se bokingsläget

Avgift

För skolor, förskolor, föreningar och andra icke vinstdrivande organisationer: 50 kr/person eller minst 500 kr (för grupper med färre än 10 deltagare).

För företag och andra vinstdrivande organisationer: 100 kr/person eller minst 1 000 kr (för grupper med färre än 10 deltagare).

Sparvhök i handen
Karin guidar
Mesar i handen

Guidningarna stöds av:

logga
  
logga

2021-09-17
Copyright© 2021, Falsterbo Fågelstation.

Logga in