Hem - Falsterbo Fågelstation

To be replaced

Modulvinjett
Hem Ringmärkning Sträck Guidning Rastfågelräkning Dagbok Lokaler Artlista Galleri Jobb Logi Publikationer Om stationen In English
2
Välj

Lokaler

De gula markeringarna visar lokalerna för rastfågelräkning.

Senaste veckan räknad

2022 vecka 22

Håll musen över förkortningarna i tabellhuvudet för att se lokalernas fullständiga namn.

Art KAN BLA ÄNG NAB SLÅ REV KNÖ Summa
Knölsvan 2 7 16 11 4 10 34 84
Grågås - - 2 - 15 8 25 50
Kanadagås - - - - - - 58 58
Vitkindad gås - - - 9 14 - 10 33
Gravand 4 - 57 16 12 58 37 184
Bläsand - - 1 - - 15 - 16
Snatterand - - 8 2 - - - 10
Kricka - - - 6 6 12 10 34
Gräsand 1 8 37 32 44 65 50 237
Skedand - - 5 4 2 - - 11
Vigg - - 6 8 7 - - 21
Ejder 2 5 5 15 8 10 4 49
Småskrake - 3 2 2 - - 2 9
Smådopping - - - 2 2 - - 4
Gråhakedopping - - - 2 - - - 2
Storskarv - 2 6 22 - 8 2 40
Gråhäger - 1 1 7 1 - - 10
Brun kärrhök - - 1 - - - - 1
Tornfalk - - - 1 - - - 1
Vattenrall - - - 2 - - - 2
Rörhöna - - - - - - 2 2
Sothöna - 1 32 16 12 - 8 69
Strandskata - - 2 4 20 32 8 66
Skärfläcka - 2 43 38 425 12 52 572
Större strandpipare - - 2 2 4 6 3 17
Tofsvipa - - 8 - 20 - 20 48
Kärrsnäppa - - - - - 15 - 15
Småspov - - - - - 18 10 28
Rödbena - - 6 2 22 20 14 64
Svarthuvad mås - - - - 2 - - 2
Skrattmås 1 19 49 45 880 21 76 1 091
Fiskmås 27 1 - 1 15 - 2 46
Gråtrut 17 1 - 20 5 20 13 76
Havstrut 6 2 1 5 2 4 3 23
Kentsk tärna - 1 1 20 420 14 20 476
Silvertärna - 2 3 2 8 2 4 21
Småtärna - 1 - 6 20 7 5 39
Gök - - 2 1 1 - 2 6
Sånglärka - - 14 3 5 5 14 41
Ängspiplärka - - 2 5 2 4 6 19
Sädesärla 1 - 1 2 3 3 4 14
Svarthakad buskskvätta - - - 1 - - - 1
Törnskata - - - 1 - - 1 2
Kaja - - 2 - - - - 2
Råka - - 4 - - - - 4
Svartkråka - - - 1 - - - 1
Kråka 1 2 12 10 13 8 24 70
Sävsparv - - 1 2 - 5 1 9
Knölsvan (pull) - - - - 3 - - 3
Grågås (pull) - - - - 7 - - 7
Ejder (pull) - - - - 7 - - 7
Sothöna (pull) - - - - 3 - - 3
Strandskata (pull) - - - - 2 - - 2
Skärfläcka (pull) - - - 8 86 - 8 102
Tofsvipa (pull) - - - - 3 - - 3
Rödbena (pull) - - - - 3 - - 3
Skrattmås (pull) - - - - 135 - - 135
Kentsk tärna (pull) - - - - 40 - - 40
Småtärna (pull) - - - - 5 - - 5
Summa 62 58 332 336 2 288 382 532 3 990
 

2021-12-17
Copyright© 2021, Falsterbo Fågelstation.

Logga in